BWZ pracuje w trybie stacjonarnym
18 marca 2020

W związku z Zarządzeniem nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego BWZ pracuje w trybie stacjonarnym od 1 lipca br.

Prosimy jednak o rozwagę i wizyty jedynie w uzasadnionych wypadkach. Obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt w każdej sprawie poprzez Terminarz BWZ. Lista pracowników BWZ dostępna jest tutaj.
Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:30 – 14:00.

Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego bądź telefonicznego w sprawach, które nie wymagają wizyty w Biurze.

Dziękujemy!
Zespół BWZ UW


Terminy składania wniosków w projektach i konkursach
 • Program Erasmus+

Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) na następujące działania:

• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201),
• partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202),
• partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203),
• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (KA204),
• partnerstwa współpracy szkół (KA229).

Termin składania wniosków (do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury) o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego zostanie przedłużona do 26 maja 2020 r.

 

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przedłużyła terminy składania wniosków:

  • w programie Polskie Powroty – do 23 kwietnia 2020;
  • w programie im. Stanisława Ulama – do 23 kwietnia 2020.

 

 • Letni kurs j. francuskiego

Termin składania dokumentów na letni kurs j. francuskiego zostaje przedłużony do 3 kwietnia 2020 r. Zgodnie z aktualnymi zasadami dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl

 


Stypendia NAWA
16 marca 2020

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 12 marca br. https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-dzialaniach-podejmowanych-przez-agencje-nadzorowane-przez-mnisw-w-zwiazku-z-covid-19, stypendia Dyrektora NAWA, również w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wypłacane są na dotychczasowych zasadach.


Działania podejmowane przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19
12 marca 2020

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19

 


Komunikat do studentów UW przebywających za granicą

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

 

Ponadto, prosimy o uważne śledzenie komunikatów publikowanych przez Uniwersytet Warszawski na stronie https://www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/ i komunikatów wydawanych przez władze Twojej uczelni przyjmującej, unikanie podróży, przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk.

 

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu/zakończeniu studiów za granicą i powrotu do Polski:

 1. poinformuj uczelnię przyjmującą, Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW i wydziałowego koordynatora ds. mobilności na UW;
 2. poproś koordynatora na uczelni przyjmującej o wydanie potwierdzenia okresu pobytu na uczelni zagranicznej;
 3. prześlij skan potwierdzenia do BWZ UW;
 4. po powrocie stosuj rekomendacje/wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW.  Rekomendacje dotyczą m.in. 14-dniowej kwarantanny domowej polegającej na maksymalnym ograniczeniu kontaktów bezpośrednich innymi osobami oraz pozostaniu w domu;
 5. ustal e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności możliwość rozliczenia etapu studiów (ważna jest liczba ECTS uzyskana na uczelni zagranicznej);
 6. jeżeli masz złe samopoczucie, gorączkę, kaszel lub duszności i podejrzewasz, że mogłeś się zarazić koronawirusem, postępuj zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i miejscowych władz, zgłoś się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych lub zadzwoń na całodobową infolinię NFZ 800 190 590;
 7. unikaj podróżowania środkami transportu publicznego i kontaktów z innymi osobami,  w tym pracownikami wydziału/Uniwersytetu;
 8. dokumenty przesyłaj pocztą tradycyjną lub w formie skanu; kontaktuj się e-mailowo lub telefonicznie.

 

Bieżące doniesienia na temat sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz informacje jak chronić się przed zakażeniem można znaleźć na stronach:


Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej?

Komunikat nr 5/20/SMS/2020/2021
„Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103/2020) Zagraniczne studia częściowe 2020/2021

 

Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej?

 

980 studentom i doktorantom wstępnie zakwalifikowanym na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus serdecznie gratulujemy!

 

If you don’t understand Polish and would like to receive all the information in English please contact Ms. Ewa Makal-O’Hara (ewa.makal@adm.uw.edu.pl).

 

Co teraz? Przede wszystkim poczekaj na kolejny komunikat.

 

Pomimo sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) będzie procedowało jak w poprzednich latach i przystąpi  do organizacji  kolejnych etapów Twojego wyjazdu na studia zagraniczne:

 

Do BWZ dotarła już informacja, kto został zakwalifikowany. Teraz BWZ:

 1. sprawdzi zgodność danych w protokołach wydziałowych komisji kwalifikacyjnych;
 2. sprawdzi liczbę zakwalifikowanych studentów, którzy otrzymują stypendia socjalne (dane z systemu USOS na 11 marca br.).;
 3. przekaże poszczególnym uczelniom zagranicznym informację o Twojej kwalifikacji.

 

BWZ zaprasza na webinaria instruktażowe „Co dalej po zakwalifikowaniu?”. Odbędą się:

1 kwietnia w języku angielskim,

3, 8 oraz 27 kwietnia w języku polskim. Linki do webinarium prześlemy w terminie późniejszym.

 

Ewentualne pytania w powyższych kwestiach  prosimy kierować wyłącznie telefonicznie (+22 55 24 005) lub e-mailowo : m.kostecka@adm.uw.edu.pl

 

Prosimy też o śledzenie komunikatów dot. COVID-19 na: https://www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/