Zawieszenie wszystkich wyjazdów zagranicznych na częściowe studia i praktyki do 30 kwietnia br.
12 marca 2020

Komunikat BWZ nr 4/20/SMS/SMP 2019/2020 „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2019)”

Rok akademicki 2019/2020  

 

Studenci planujący wyjazd na studia zagraniczne do 30 kwietnia a COVID-19

 Na podstawie Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 marca 2020 r.  https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-z-10-marca-2020-r-w-sprawie-zapobiegania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-covid-19-wsrod-spolecznosci-uw/.

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że:

 1. wszystkie wyjazdy zagraniczne na częściowe studia i praktyki zostają zawieszone do 30 kwietnia br.;
 2. każdy student musi poinformować uczelnię/instytucję zagraniczną o zawieszeniu/rezygnacji z wyjazdu i zaistniałej sytuacji;
 3. każdy student musi sam postarać się o anulowanie kosztów związanych z niezrealizowanym pobytem za granicą, kontaktując się jak najszybciej z uczelnią/instytucją zagraniczną.

 

Ewentualne pytania należy kierować  tylko telefonicznie (+ 22  55 24 005) lub e-mailowo: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl.

 

 


Procedura dla studentów przerywających pobyt na stypendium Erasmus+

 

Komunikat BWZ nr 3/20/SMS/SMP 2019/2020 „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” – rok akademicki 2019/2020  

 Przerwanie pobytu – Koronawirus COVID91

 

 1. W związku z licznymi pytaniami dot. możliwości przerwania pobytów w uczelniach i instytucjach,
  w szczególności  na terenie dotkniętych epidemią COVID-19 , studenci, którzy decydują się na skrócenie pobytu, proszeni są o kontakt z BWZ.
 2. Nie zmieniają się ogólne zasady finansowania stypendiów Erasmus:  wysokość zależna od kraju pobytu zależy także od okresu studiowania potwierdzonego przez uczelnię zagraniczną/ instytucję na podstawie wystawionego Letter of Confirmation (studia) lub Learning Agreement After the Mobility (praktyka).
 3. W przypadku przerwania pobytu istnieje możliwość  uznania tego faktu za działanie podlegające tzw. sile wyższej, pod pewnymi warunkami.

 

Procedura dla studentów przerywających pobyt

 1. Poinformuj  uczelnię/instytucję o zamiarze zakończenia pobytu.
 2. Poproś o wskazówki co do dalszego postępowania np. przekazania tej informacji lokalnym służbom sanitarnym.
 3. Poproś o wystawienie (skan jest wystarczający!) zaświadczenia o okresie studiowania (Letter of Confirmation) lub zaświadczenia o okresie odbycia praktyki (Learning Agreement After the Mobility).

Wzory są dostępne na:
– studia http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2019-2020/;
– praktyka http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2019-2020/.

 

 1. Prześlij skan zaświadczenia do BWZ na adres sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl .
 2. Skontaktuj się z wydziałowym koordynatorem ds. mobilności  UW i poinformuj o powrocie.
 3. Po powrocie stosuj rekomendacje / wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW.  Rekomendacje dotyczą m.in. ok. dwutygodniowej kwarantanny polegającej na ograniczeniu kontaktów bezpośrednich z osobami trzecimi oraz pozostaniu w miejscu zamieszkania.
 4. Ustal e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności możliwość rozliczenia etapu studiów (ważna jest liczba ECTS uzyskana na wyjeździe).
 5. W przypadku złego samopoczucia, gorączki, objawów kaszlu lub duszności należy postępować zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego lub miejscowych władz, w tym zgłosić się do lokalnego szpitala zakaźnego lub służby sanitarnej.

Komunikat dotyczący podpisania z Biurem WhyNotTravel umowy z wolnej ręki
10 marca 2020

 

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem kwoty zamówienia objętego umową przetargową nr DZP-362/88/2016,  w dniu 5 marca 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa z wolnej ręki nr DZP-362-166/2019

1. W wyniku negocjacji uzgodnione zostały opłaty transakcyjne
w dotychczasowej wysokości, to znaczy:

– 0,01 PLN brutto za wystawienie i dostarczenie jednego biletu,

– 1 PLN brutto za pośrednictwo wizowe w przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca nie kupuje biletu w Biurze WhyNotTravel.

2. Nie zmienia się procedura zakupu biletów i wiz ani zasady postępowania w przypadku znalezienia oferty o min. 3% tańszej.

3. Druki zleceń zakupu biletów pozostają bez zmian

4. Umowa wchodzi w życie od dnia jej podpisania, tj. od 5 marca 2020 r. do dnia 02.09.2020 r. lub do dnia zawarcia umowy z postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019,  lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy (5.000.000 PLN brutto).

 

Tekst umowy jest dostępny na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą, w folderze Podróże Służbowe.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi przy wpisywanie numeru umowy DZP-362-166/2019 przy wypełnianiu dokumentów finansowych.


Stypendia Komisji Fulbrighta na UW
06 marca 2020

Stypendia Komisji Fulbrighta na UW


CALL FOR APPLICATIONS 2020 RAUN

2020_RAUN_Call for applications

 


BARI – oferta
07 lutego 2020

 

Oferta programu BARI jest skierowana do:

 • doktorantów zainteresowanych współpracą z zagranicznymi studentami studiów pierwszego i drugiego stopnia przy realizacji projektów badawczych;
 • studentów zainteresowanych realizacją stażu badawczego pod opieką doktorantów na uczelniach zagranicznych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą programu BARI na stronie https://www.baltic-science.org/bari/.