Program Polskie Powroty NAWA 2023 – nabór wniosków do 31 lipca, do godz. 15:00.
02 czerwca 2023
NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Polskie Powroty NAWA 2023.

Zapraszamy do składania zgłoszeń.

Szczegóły poniżej.

Program Polskie Powroty NAWA 2023 – nabór wniosków do 31 lipca, do godz. 15:00.

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Polskie Powroty NAWA 2023. Program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Wnioski w programie przyjmowane są do 31 lipca 2023 roku, do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Wniosek w imieniu własnym oraz UW składa Powracający Naukowiec.

Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji Projektu Powracający Naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we Wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz Grupie Projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu Projektu.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w Projekcie mają charakter naukowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin Programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ następujących dokumentów:

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Rektora dokumenty „Zobowiązanie instytucji zatrudniającej” oraz oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej zostaną odesłane do Państwa e-mailem, oryginał pełnomocnictwa zostanie przekazany pocztą wewnętrzną.


Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”
08 maja 2023

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 26.06.2023 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski projektowe.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 26.06.2023 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.07.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – zakładka Program Promocja języka polskiego.


Konkurs STT/KA171/2022 – Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
19 kwietnia 2023

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)

rozpoczęła się ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji do wyjazdów w celach szkoleniowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022) do następujących uczelni partnerskich:

  • Bośnia i Hercegowina, Sarajewo – University of Sarajevo (1 stypendium);
  • Czarnogóra, Podgorica – University of Montenegro (1 stypendium);
  • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium);
  • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (1 stypendium).

Konkurs trwa do 17 maja 2023 r. do godz. 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Dokładna informacja dotycząca procedury, zasad, kryteriów organizacji wyjazdów dostępna jest na stronie BWZ.

Pytania dot. konkursu prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej (joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078).


Konkurs STA/KA171/2022 – Wyjazdy nauczycieli akademickich
05 kwietnia 2023

 

Rozpoczęła się ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji do wyjazdów w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA)

w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022).

Informacja dostępna w zakładce: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/


Wyjazdy badawcze dla studentów i doktorantów UW
04 kwietnia 2023

BWZ ogłasza rozpoczęcie pilotażowego Programu wyjazdów ze środków IDUB, Działanie IV.2.2. – Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych – wyjazdy badawcze dla studentów i doktorantów.

Celem Programu wyjazdów jest dofinansowanie wyjazdów studentów i doktorantów UW w celu realizacji zadań badawczych podczas studiów częściowych na uczelniach partnerskich.

Wnioskodawcami mogą być studenci i doktoranci z UW, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy na studia częściowe w ramach jednego z trzech konkursów programów stypendialnych realizowanych na UW, które są opisane w dokumentacji konkursowej.

Dokładna informacja dostępna jest na stronie IDUB po zalogowaniu się https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-2/wyjazdy/

Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres wyjazdy.idub.bwz@uw.edu.pl


NAWA ogłosiła konkurs na Granty Interwencyjne 2023 r.

Każda instytucja może złożyć 3 wnioski.

O możliwości złożenia wniosku do NAWA z ramienia UW decyduje kolejność przesłania do BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA link: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie