Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”
08 maja 2023

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 26.06.2023 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski projektowe.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 26.06.2023 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.07.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – zakładka Program Promocja języka polskiego.


Konkurs STT/KA171/2022 – Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
19 kwietnia 2023

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)

rozpoczęła się ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji do wyjazdów w celach szkoleniowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022) do następujących uczelni partnerskich:

  • Bośnia i Hercegowina, Sarajewo – University of Sarajevo (1 stypendium);
  • Czarnogóra, Podgorica – University of Montenegro (1 stypendium);
  • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium);
  • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (1 stypendium).

Konkurs trwa do 17 maja 2023 r. do godz. 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Dokładna informacja dotycząca procedury, zasad, kryteriów organizacji wyjazdów dostępna jest na stronie BWZ.

Pytania dot. konkursu prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej (joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078).


Konkurs STA/KA171/2022 – Wyjazdy nauczycieli akademickich
05 kwietnia 2023

 

Rozpoczęła się ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji do wyjazdów w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA)

w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022).

Informacja dostępna w zakładce: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/


Wyjazdy badawcze dla studentów i doktorantów UW
04 kwietnia 2023

BWZ ogłasza rozpoczęcie pilotażowego Programu wyjazdów ze środków IDUB, Działanie IV.2.2. – Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych – wyjazdy badawcze dla studentów i doktorantów.

Celem Programu wyjazdów jest dofinansowanie wyjazdów studentów i doktorantów UW w celu realizacji zadań badawczych podczas studiów częściowych na uczelniach partnerskich.

Wnioskodawcami mogą być studenci i doktoranci z UW, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy na studia częściowe w ramach jednego z trzech konkursów programów stypendialnych realizowanych na UW, które są opisane w dokumentacji konkursowej.

Dokładna informacja dostępna jest na stronie IDUB po zalogowaniu się https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-2/wyjazdy/

Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres wyjazdy.idub.bwz@uw.edu.pl


NAWA ogłosiła konkurs na Granty Interwencyjne 2023 r.

Każda instytucja może złożyć 3 wnioski.

O możliwości złożenia wniosku do NAWA z ramienia UW decyduje kolejność przesłania do BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA link: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie


Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) na rzecz wsparcia Ukrainy
10 grudnia 2022

Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) na rzecz wsparcia Ukrainy ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu o granty Funduszu

https://www.cei.int/news/9496/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2022-open-deadline-20-january-2023
https://www.facebook.com/CEI.Secretariat
https://twitter.com/CEI_Secretariat

Łączna wartość środków dostępnych w ramach ww. konkursu wynosi 360 tys. euro, z których ok. połowa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów projektów, mających na celu łagodzenie skutków agresji RU na UA, a także wsparcie ukraińskiej ludności oraz uchodźców z UA przebywających w państwach członkowskich IŚE.

Termin składania wniosków do Operatora Programu to 20.01.2023 r.

Szczegóły dotyczące konkursu na znajdują się na stronie IŚE:  https://application.cei.int/application/cf2022/.

Wniosek o wyrażenie zgody UW na udział w projekcie  z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Osoba kontaktowa w BWZ – p. Joanna Wiszniewska joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl