Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów

Strona internetowa uczelni: www.unicaen.fr
Dla kogo: studenci studiów I st. i j.m. począwszy od drugiego roku studiów, studenci studiów II st.
Liczba miejsc: 2 stypendia na 2-tygodniowy kurs j. francuskiego (bezpłatny kurs, zakwaterowanie oraz częściowe wyżywienie):

 • 1 miejsce w terminie 12-23 czerwca 2023 r.
 • 1 miejsce w terminie 26 czerwca-14 lipca 2023 r.

Tryb: zajęcia stacjonarne
Uprawnione dziedziny/jednostki: wszystkie jednostki UW – wymagana znajomość języka francuskiego co najmniej na poziomie B1
Termin i program:

 • 1 miejsce w terminie 12-23 czerwca 2023 r.
  • 1st Week 12-16 June 2023: Intensive language program FFL (French as a Foreign Language – all students attend this session) – 22,5 hrs
  • 2nd Week 19-23 June 2023: Specialization (students choose one module) – 22,5 hrs:
   • French language and culture – B1 | B2 | C1: FLE and history
   • Jean Monnet Module: Memory and Future of the European Union
   • Didactics of French as foreign language (FFL) – program skierowany do przyszłych nauczycieli języka francuskiego – uczelnia przyjmująca może wymagać dodatkowych dokumetów celem potwierdzenia realizowania programu kształcenia dla nauczycieli j. francuskiego lub doświadczenia zawodowego w tym zakresie
 • 1 miejsce w terminie 26 czerwca-14 lipca 2023 r. (students attend both sessions):
  • Morning session (total 45 hrs): French language and culture
  • Aternoon session (total 30 hrs): Culture and heritage (students choose one module):
   • History in Normandy
   • Writers from/in Normandy
   • Art in Normandy: architecture

Program dostępny na stronie uczelni.

Wymagane dokumenty w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez KJD lub koordynatora ds. mobilności w jednostce;
 2. List motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz termin i wybrane moduły;
 3. Zaświadczenie o średniej z toku studiów (co najmniej 3,49), wystawione przez jednostkę;
 4. certyfikat znajomości j. francuskiego co najmniej na poziomie B1 lub zaświadczenie od nauczyciela j. francuskiego z UW;

Wymagane dokumenty w języku francuskim:

 1. List motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz termin i wybrane moduły.

Termin przesyłania zgłoszeń do BWZ:
Poniedziałek 08.05.2023 r., do godz. 8:00 rano czasu warszawskiego (CEST)
Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia można składać wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty, z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej na adres e-mail: bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl

Koordynator:
Ireneusz Grejcz, ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, p. 207