Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów

Strona internetowa uczelni: www.unicaen.fr

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich począwszy od drugiego roku studiów, studenci studiów II stopnia-  z potwierdzoną znajomością języka francuskiego co najmniej na poziomie B1

Liczba miejsc: 2 stypendia na kurs j. francuskiego

1 miejsce w terminie 10-21 czerwca 2024 r., 2 tygodnie

1 miejsce w terminie 24 czerwca-12 lipca 2024 r., 3 tygodnie

Warunki wymiany :  bezpłatny kurs językowy, bezpłatne zakwaterowanie
Stypendium nie obejmuje kosztów podróży, wyżywienia, uczestnictwa w programie kulturalnym.

Tryb: zajęcia stacjonarne

Uprawnione dziedziny/jednostki: wszystkie jednostki UW

Terminy i programy:

10-21 CZERWCA 2024 R., 2 TYGODNIE

1-wszy tydzień : intensywny kurs j. francuskiego dla wszystkich uczestników 22,5 godz.

2-gi tydzień: do wyboru jeden z trzech kursów tematycznych 22,5 godz. :

  1. Język i kultura francuska
  2. Unia Europejska
  3. Dydaktyka języka francuskiego jako języka obcego (FLE) – kurs skierowany do przyszłych nauczycieli języka francuskiego – uczelnia przyjmująca może wymagać dodatkowych dokumentów celem potwierdzenia realizowania programu kształcenia dla nauczycieli j. francuskiego lub doświadczenia zawodowego w tym zakresie

24 CZERWCA-12 LIPCA 2024 R., 3 TYGODNIE

Uczestnicy biorą udział w zajęciach porannych i popołudniowych

Zajęcia poranne: praktyczny kurs j. francuskiego dla wszystkich uczestników 45 godz.

Zajęcia popołudniowe: „Kultura i Dziedzictwo” 30 godz.  a w tym jeden z dwóch kursów do wyboru:

  1. Społeczeństwo i kultura, gastronomia
  2. Historia Normandii + Architektura Normandii + Pisarze Normandii

Szczegółowy opis kursów w załączonej broszurze 

Wymagane dokumenty w języku polskim:

  1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej lub koordynatora ds. mobilności w jednostce;
  2. List motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz termin i wybrane kursy;
  3. Zaświadczenie o średniej z toku studiów (co najmniej 3,49), wystawione przez dziekanat/ sekretariat jednostki UW;
  4. certyfikat znajomości j. francuskiego co najmniej na poziomie B1 lub zaświadczenie od nauczyciela j. francuskiego z Uniwersytetu Warszawskiego;

Wymagane dokumenty w języku francuskim:

  1. List motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz termin i wybrane kursy

Termin przesyłania zgłoszeń do BWZ:
Wtorek 27 lutego 2024 r. do godz. 8:00 rano czasu warszawskiego (CEST)
Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia można składać wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty, z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej na adres e-mail: bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl

Koordynator:
Monika Dąbrowska, monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl  tel. 22 55 24 009
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski  p. 24