Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów

Uniwersytet: Uniwersytet w Caen / Université de Caen

Link na stronę uczelni: www.unicaen.fr

Dla kogo:
studenci od II do IV roku z potwierdzoną znajomością  j. francuskiego na poziomie A2 lub wyższym

Ile stypendiów i jakie:
2 stypendia na kurs 2-tygodniowy

Forma kursu:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej:

  • praktyczna nauka j. francuskiego – 20 godzin
  • fonetyka – 4 godziny
  • historia i dziedzictwo kulturowe –  8 godzin
  • odkrywanie Normandii, 8 godzin

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW

Termin stypendium:
28 czerwca – 9 lipca 2021 r.

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

  1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. pismo z wydziału macierzystego stwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem danego wydziału na wyjazd
  3. pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu
  4. potwierdzona średnia ocen z całego przebiegu studiów
  5. certyfikat znajomości j. francuskiego na poziomie A2 lub wyższym

w języku francuskim
pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu

Termin przesyłania wniosków do BWZ15.05.2021 r.
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Jarczewska, anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007