Weber State University, Ogden, Utah – Stypendia dla studentów

Drukuj Drukuj

Uniwersytet: Weber State University, Ogden, Utah

Link na stronę uczelni: http://www.weber.edu

Dla kogo: studenci od II roku

Ile stypendiów i jakie: 1-2 stypendia

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

UWAGA! Wybór dziedzin i przedmiotów zostanie przekazany do zatwierdzenia przez WSU

Termin wyjazdu: rok akademicki 2021/22

wymagane dokumenty:
– w języku polskim

  1. Zaświadczenie o średniej ocen (minimum 3,49)
  2. Wypełniony formularz pozwolenie na wyjazd dla studenta z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez dziekana (kierownika jednostki)
  3. Aktualne zaświadczenie o znajomości języka angielskiego – certyfikat zewnętrzny, np. TOEFL, IELTS
  4. CV
  5. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
  6. Kopia paszportu

– w języku angielskim

  1. Transcript of Records
  2. zaświadczenie z banku o stanie konta min. 7000 USD (w przypadku, gdy bank nie wyda zaświadczenia w języku angielskim, prosimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe). Jeśli kwota wyrażona jest w PLN prosimy o dołączenie wydruku tabeli kursów walut z dnia wydania zaświadczenia – ze strony internetowej banku.
  3. propozycja programu studiów w WSU (6 kursów) podpisana przez osobę odpowiedzialną za program studiów kandydata na UW (Koordynator Erasmus w przypadku ILS)

Termin składania dokumentów: w trakcie ustaleń

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00

Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 010

Warunki wymiany – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę

Inne (uwagi):
zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w WSU są do uzgodnienia z władzami jednostki

UWAGA! Zgłoszenia kandydatów zostaną skonsultowane z WSU. Stypendium może zostać przyznane jedynie po zatwierdzeniu kandydatury przez uczelnię goszczącą.
W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.