Weber State University, Ogden, Utah – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Weber State University, Ogden, Utah
Adres strony internetowej: https://www.weber.edu/
Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki
Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
Dla kogo:
studenci  od II roku
Uprawnione jednostki UW:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
UWAGA! Wybór dziedzin i przedmiotów zostanie przekazany do zatwierdzenia przez WSU.

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Niektóre kursy wymagają uiszczenia dodatkowych opłat w wysokości 5-100 USD za kurs.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 4. CV z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej: co najmniej TOEFL iBT 61, TOEFL PBT 500, IELTS 6.0 (w tym wynik minimum 5.0 w każdej z części), Duolingo English Test 90, dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate Diploma).
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 6853 USD przy pobycie na 1 semestr, 13705 USD przy pobycie całorocznym).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://www.weber.edu/issc/apply-j1-student.html):

 1. International Student Application form.
 2. Copy of the identification page of your passport.
 3. Bank statement and bank letter (zaświadczenie z banku w języku angielskim na kwotę min. 6853 USD / 13705 USD lub równowartość w PLN).
 4. Financial guarantee form.
 5. Official transcripts.
 6. Proof of health insurance.
 7. Proof of English proficiency.

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w WSU należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej.
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien przesłać do WSU do dnia 10.11.2021 r. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez uczelnię zagraniczną do BWZ.
 • Więcej informacji jest dostępnych dokumencie „Weber State University Partner Exchange Information”.

Termin składania wniosków do BWZ27 września 2021 r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń, e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24