Uniwersytet w Konstancji, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Pełna nazwa uczelni: Universität Konstanz
Adres strony internetowej: www.uni-konstanz.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia 1-3 miesięczne

Termin pobytu:  do końca roku 2022

Dla kogo: doktoranci

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

– stypendium miesięczne w wysokości 1 200 euro;

– koszt zakwaterowania pokrywa stypendysta

 Wymagane dokumenty: w języku polskim

  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej
  5. list polecający od samodzielnego pracownika naukowego

w języku niemieckim lub angielskim

  1. Vorschläge/Working Programme
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  3. plan badawczy stażu
  4. wstępne potwierdzenie przyjęcia z UK
  5. świadectwo znajomości języka niemieckiego (nie dot. germanistów) lub języka angielskiego (nie dot. anglistów)

Uwagi: w związku epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Termin składania dokumentów do BWZ:  28 maja 2022 r.
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany lub w siedzibie BWZ – obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212