Uniwersytet w Konstancji, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

kraj
Niemcy
uniwersytet
Universität Konstanz / Uniwersytet w Konstancji
link na stronę uczelni
www.uni-konstanz.de
dla kogo
doktoranci
ile stypendiów i jakie
3 stypendia na okres od 1 do 3 miesięcy
uprawnione dziedziny/jednostki
wszystkie jednostki UW
termin stypendium
2021 r.
wymagane dokumenty
w języku polskim
 1. Formularz pozwolenia na wyjazd
 2. Życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych, wyróżnień, nagród
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
 4. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego / osoby kontaktowej na UW
 5. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego
w języku niemieckim lub angielskim
 1. Vorschläge/Working Programme
 2. Życiorys naukowy
 3. List motywacyjny
 4. Plan badawczy pobytu ze wskazaniem opiekuna naukowego
 5. Potwierdzenie przyjęcia przez Uniwersytet w Konstancji
 6. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego UW
 7. Świadectwo znajomości języka niemieckiego / angielskiego
 8. Lista publikacji
termin składania dokumentów
31.03.2021 r.
miejsce składania dokumentów
BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
osoba kontaktowa w BWZ UW
Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 434
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.
– stypendium miesięczne w wysokości 1000,- euro
– koszty zakwaterowania pokrywa stypendysta.
inne (uwagi)