University of Florida, USA – Stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: www.ufl.edu
Okres pobytu: rok akademicki 2024/2025
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na 1 semestr (wyjazd w semestrze zimowym lub letnim)
Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)
Uprawnione jednostki UW: reprezentowane przez College of Liberal Arts and Sciences (https://clas.ufl.edu/)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej lub koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej: co najmniej TOEFL iBT 80, TOEFL PBT 550, IELTS 6.0, MELAB 77, Verbal GRE 140 lub zaświadczenie o znajomości języka angielskiego wystawione przez przedstawiciela jednostki macierzystej – w języku angielskim);
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 9200 USD przy pobycie na 1 semestr).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską: zgodnie z informacją na stronie Online Application & Acceptance Packet | International Center University of Florida (ufl.edu).

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Stanach Zjednoczonych należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej studenta.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską nominowany student powinien przesłać do UFL we wskazanym terminie. Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską do BWZ.
 • Informacja o obowiązkowych szczepieniach: Microsoft Word – ACL-002genCOVID.docx (ufl.edu)
 • Więcej informacji dostępnych na stronie Partner School Exchange Students | International Center University of Florida (ufl.edu).

Termin składania dokumentów do BWZ: 01.03.2024. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)
W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Anna Sadecka, email: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24