University of Florida, USA – Stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: www.ufl.edu
Okres pobytu: rok akademicki 2022/2023
Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium na 1 semestr
Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)

Uprawnione jednostki UW:

reprezentowane przez College of Liberal Arts and Sciences (https://clas.ufl.edu/)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 2. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej: co najmniej TOEFL iBT 80, TOEFL PBT 550, IELTS 6.0, MELAB 77, Verbal GRE 140 lub zaświadczenie o znajomości języka angielskiego wystawione przez przedstawiciela jednostki macierzystej – w języku angielskim);
 3. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 6000 USD przy pobycie na 1 semestr).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską: zgodnie z informacją na stronie Online Application & Acceptance Packet | International Center University of Florida (ufl.edu).

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Stanach Zjednoczonych należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej studenta.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską nominowany student powinien przesłać do UFL do dnia 01.05.2022 r. (wyjazd w semestrze zimowym) lub 01.10.2022 r. (wyjazd w semestrze letnim). Proszę nie przesyłać dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską do BWZ.
 • Informacja o obowiązkowych szczepieniach: Microsoft Word – ACL-002genCOVID.docx (ufl.edu)
 • Więcej informacji dostępnych na stronie Partner School Exchange Students | International Center University of Florida (ufl.edu).

 

Termin składania dokumentów do BWZ:
Nabór zakończony.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212