University of Florida, Gainesville, USA – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: University of Florida, Gainesville

Link na stronę uczelni: http://www.ufl.edu
http://www.ufic.ufl.edu/EVS/VisitorRespMaintainStatus.html

Dla kogo:
studenci od II roku

Ile stypendiów i jakie:
1 stypendium x 1 semestr

Uprawnione dziedziny/jednostki:
Reprezentowane przez College of Liberal Arts and Sciences http://www.clas.ufl.edu/

Termin stypendium: rok akademicki 2022/23

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

  1. Zaświadczenie o średniej ocen
  2. Wypełniony formularz pozwolenie na wyjazd dla studenta z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez władze jednostki

w języku angielskim

  1. Transcript of Records
  2. Motivation statement
  3. CV
  4. Zaświadczenie z banku o stanie konta w wysokości min. 6000 USD (w przypadku, gdy bank wyda zaświadczenia w języku polskim, prosimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe).
  5. Propozycja programu studiów w UFI
  6. Aktualne zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (np. TOEFL, IELTS)

Termin składania dokumentów: zostanie podany w grudniu 2021

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00

Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 010

Warunki wymiany – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę

Inne (uwagi):
Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w UFI są do uzgodnienia z władzami jednostki.
W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.