University of Florida, Gainesville, USA – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: University of Florida, Gainesville
Link na stronę uczelni: http://www.ufl.edu
http://www.ufic.ufl.edu/EVS/VisitorRespMaintainStatus.html
Dla kogo:
studenci od II roku
Ile stypendiów i jakie:
1 stypendium x 1 semestr
Uprawnione dziedziny/jednostki:
Reprezentowane przez College of Liberal Arts and Sciences http://www.clas.ufl.edu/
Termin stypendium: rok akademicki 2019/20
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
  1. Zaświadczenie o średniej ocen
  2. Wypełniony formularz pozwolenie na wyjazd dla studenta z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez władze jednostki
  3. Oświadczenie o treści: „Zobowiązuję się do uczestnictwa w organizacji przyjazdów pracowników naukowych i studentów z UFI.”
  4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i na przekazanie niezbędnych danych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 w języku angielskim
  1. Transcript of Records
  2. Motivation statement
  3. CV
  4. Zaświadczenie z banku o stanie konta w wysokości min. 6000 USD (w przypadku, gdy bank wyda zaświadczenia w języku polskim, prosimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe).
  5. Propozycja programu studiów w UFI podpisana przez osobę odpowiedzialną za program studiów kandydata na UW
  6. Aktualne zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (np. TOEFL, IELTS)
Termin składania dokumentów: zostanie ogłoszony w listopadzie 2018
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 29c, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 010
Warunki wymiany – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę
Inne (uwagi):
zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w UFI są do uzgodnienia z władzami jednostki.