Keio University, Tokyo, Japonia

Adres strony internetowejhttps://www.ic.keio.ac.jp/en/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 stypendia jednosemestralne (w tym maksymalnie 2 miejsca na Japanese Language Program)
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia
Termin stypendium: semestr zimowy 2024/25
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty – w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej / koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim) ze wskazaniem wybranego programu w Keio University (należy wskazać tylko 1 program);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego i/lub japońskiego (zgodnie z wymaganiami wybranego programu: https://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/apply.html)

Dokumenty wymagane do rejestracji przez uczelnię zagraniczną – lista i formularze zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie: https://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/apply/application_documents.html

 1. Photo
 2. Study proposal
 3. Recommendation letter
 4. Official Transcript
 5. A copy of your passport
 6. Certificate of Health
 7. Certificate of Financial Support
 8. Application for Certificate of Eligibility (visa document)

Instrukcja rejestracyjna: https://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/apply.html

Więcej informacji: https://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych;
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie;
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu zagranicą należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej;
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody;
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do dnia 30.03.2024 r. poprzez stronę: https://studyabroad-apply.gakuji.keio.ac.jp/inbound we wskazanych formatach plików.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.
 • Studenci nie mają możliwości zmiany programu po złożeniu dokumentów w konkursie wewnętrznym UW.

Termin składania wniosków do BWZ: 05.02.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24