Suffolk University, Boston, USA – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Suffolk University, Boston, MA

Adres strony internetowej: http://www.suffolk.edu/

Termin wyjazdu: rok akademicki 2022/23

Cel pobytu: semestralne studia częściowe

Liczba stypendiów: 1-2

Wysokość stypendium: –

Uprawnione jednostki UW:
zgodnie z dostępnymi przedmiotami oferowanymi przez Suffolk
https://suffolk-sa.terradotta.com/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&Program_ID=15648

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Uczelnia przyjmująca pomaga w znalezieniu zakwaterowania i oferuje obowiązkowe ubezpieczenie w cenie ok. 1850 USD za semestr. Informacja o zakwaterowaniu na terenie kampusu: http://www.suffolk.edu/campuslife/1657.php

Przewidywana cena zakwaterowania poza kampusem:
minimum 800 USD miesięcznie

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen, wydane przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. CV w języku angielskim.
 4. List motywacyjny w języku angielskim.
 5. Certyfikat językowy z języka angielskiego (preferowany TOEFL lub IELTS)Wymagania językowe: http://www.suffolk.edu/admission/grad/17635.php
 6. Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) ze wszystkich ukończonych semestrów w języku angielskim, zatwierdzona przez dziekanat/ sekretariat.
 7. Kopia paszportu (pierwszej strony ze zdjęciem).
 8. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 9. Zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie na koncie 12 000,00 USD (lub równowartości w PLN).

Termin składania dokumentów: Nabory na wymianę w roku akademickim 2022/2023 zostały wstrzymane.

Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej: http://www.suffolk.edu/65135.php

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie. Uczelnia przyjmująca wyda zakwalifikowanym studentom dokumenty uprawniające do ubiegania się o wizę studencką.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć zrealizowanych w uczelni goszczącej są do uzgodnienia z jednostką macierzystą.
 • W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. 

Koordynator wymiany:
Karolina Trybowska-Greń, e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. 24