Suffolk University, Boston, USA – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Suffolk University, Boston, MA
Adres strony internetowej: http://www.suffolk.edu/
Okres wyjazdu:
drugi semestr 2018/2019
Cel pobytu:
semestralne studia częściowe
Liczba stypendiów: 1-2
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW:
zgodnie z dostępnymi przedmiotami oferowanymi przez Suffolk
https://suffolk-sa.terradotta.com/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&Program_ID=15648
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Uczelnia przyjmująca pomaga w znalezieniu zakwaterowania i oferuje obowiązkowe ubezpieczenie w cenie ok. 1850 USD za semestr. Informacja o zakwaterowaniu na terenie kampusu: http://www.suffolk.edu/campuslife/1657.php
Przewidywana cena zakwaterowania poza kampusem:
minimum 800 USD miesięcznie
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen, wydane przez dziekanat/ sekretariat.
 3. CV w języku angielskim.
 4. List motywacyjny w języku angielskim.
 5. Certyfikat językowy z języka angielskiego (preferowany TOEFL lub IELTS)
  Wymagania językowe: http://www.suffolk.edu/admission/grad/17635.php
 6. Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) ze wszystkich ukończonych semestrów
  w języku angielskim, zatwierdzona przez dziekanat/ sekretariat.
 7. Kopia paszportu (pierwszej strony ze zdjęciem).
 8. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 9. Zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie na koncie 12 000,00 USD (lub równowartości w PLN).
Termin składania wniosków do BWZ: 05.06.2018 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej: http://www.suffolk.edu/65135.php
Uwagi:
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie. Uczelnia przyjmująca wyda zakwalifikowanym studentom dokumenty uprawniające do ubiegania się o wizę studencką.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć zrealizowanych w uczelni goszczącej są do uzgodnienia z jednostką macierzystą.
Koordynator wymiany:
Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 010
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. 29c, pon.- czw. 9.30 – 14.00