Stypendia zagraniczne

Studenci studiów 1. stopnia (licencjackich), 2. stopnia (magisterskich) i jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, stacjonarnych i niestacjonarnych, uczestnicy studiów doktoranckich, nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej.

Studenci  Doktoranci  Pracownicy