Stypendia zagraniczne

Drukuj Drukuj

Studenci studiów 1. stopnia (licencjackich), 2. stopnia (magisterskich) i jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, stacjonarnych i niestacjonarnych, uczestnicy studiów doktoranckich, nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej, w ramach:

  • umów bilateralnych – oferty stypendialne wynikające z uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy,
  • programu Erasmus+,
  • stypendiów rządowych – oferta przygotowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
  • międzynarodowych programów badawczych,
  • innych stypendiów.