PROJEKT KA107/2019

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2019 UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów:

Białoruś, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Iran, Izrael, Jordania, Korea, Nepal, Palestyna, Rosja, Ukraina, USA.

W przypadku Białorusi, Filipin, Korei, Palestyny, Ukrainy wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2021 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2022 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

 


Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2021/2022

MIEJSCA DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW

 Semestr letni 2021/2022

Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy.
Dostępne stypendia:

 • University of Haifa – Haifa, Izrael (2 stypendia)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Be’er Sheva, Izrael (2 stypendia)
 • The University of Jordan – Amman, Jordania (2 stypendia).

Wysokość stypendium: 700 EUR + dofinansowanie kosztów podróży – Izrael 360 EUR, Jordania 360 EUR.

Stypendia Erasmus będą przyznawane po zakwalifikowaniu studenta/doktoranta przez komisję rektorską ds. oceny wniosków stypendialnych, na podstawie kompletu dokumentów:

 • list motywacyjny w języku angielskim;
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka);
 • oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności);
 • wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia (załącznik 1);
 • plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów).

Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.

Kontakt: Sybilla Marinković, tel.+48  22 55 24 079,  email:  Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl

Informacja o zasadach kwalifikacji:

„Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107/2019 i KA107/2020 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2021/2022” wraz z pismem podpisanym przez PRSŻ.