PROJEKT KA107/2019

Drukuj Drukuj

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2019 UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów:

Białoruś, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Iran, Izrael, Jordania, Korea, Nepal, Palestyna, Rosja, Ukraina, USA.

W przypadku Białorusi, Filipin, Korei, Palestyny, Ukrainy wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

  • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
  • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
  • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2021 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2021 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

Konkurs dla nauczycieli akademickich – 2019/2020 bądź 2020/2021

  • termin składania dokumentów: 2 grudnia 2019
  • Konkurs dla nauczycieli akademickich – 2019/2020 bądź 2020/2021 w projekcie KA107/2019 został rozstrzygnięty.