Nagoya University, Japonia – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Nagoya University
Adres strony internetowej:
http://en.nagoya-u.ac.jp/
Okres pobytu:
od 4 do 11 miesięcy
Liczba stypendiów i długość pobytu:
1 stypendium na rok akademicki 2020-2021
Dla kogo:
studenci studiów licencjackich i magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Istnieje możliwość aplikowania o stypendium JASSO (za pośrednictwem uczelni japońskiej).
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd  podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów  (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 6. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski: certyfikat TOELF iBT – 79 pkt, IELTS – min 6.0, TOEIC – min 780, lub CEFR – poziom B2; lub język japoński: JLPT – poziom N1, w przypadku aplikowania na Intensive Programme in Advanced Japanese – poziom N2).
Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacją na stronie Nagoya University):
 1. Study plan.
 2. Official transcript of academic records.
 3. Official certificate of enrolment as a student.
 4. Score sheet of internationally-recognised language proficiency test.
 5. Health certificate.
 6. Copy of the information page of the applicant’s passport.
 7. Identical photograph.
 8. Statement of bank account balance or scholarship.
 Uwagi:
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Więcej informacji dotyczącej wyjazdu można znaleźć na stronie internetowej Nagoya University
Termin składania wniosków do BWZ: 24.02.2020 r.
(dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną mogą zostać dostarczone do BWZ w terminie do 11.03.2020 r.)
Dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24
Koordynator: Anna Sadecka
e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 010