Kyungpook National University, Korea – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Kyungpook National University
Adres strony internetowej:
www.en.knu.ac.kr/

Cel pobytu:
semestralne studia częściowe dla studentów I i II stopnia
Okres wyjazdu:
rok akademicki 2018/2019
Liczba stypendiów: 2
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW:
zgodnie z Kyungpook National University Fact Sheet 2018-2019
Wymagane dokumenty:
  1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
  2. List motywacyjny w języku angielskim,
  3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
  4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
  5. Dokumenty wymagane przez stronę koreańską, wg Kyungpook National University Fact Sheet 2018-2019.
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
semestr zimowy: sierpień – grudzień
semestr letni: marzec – czerwiec
Termin składania wniosków do BWZ:
semestr zimowy – 16 kwietnia 2018
semestr letni – 22 października 2018
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Warunki wymiany:
studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Uwagi:
Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.