Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2018/2019 – Kwalifikacja uzupełniająca

2 MIEJSCA DLA STUDENTÓW I, II i III stopnia– KWALIFIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wyjazd na zagraniczne studia częściowe do uczelni The Hebrew University of Jerusalem z Izraela 
Semestr letni 2018/2019

 1. Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy.
 2. Dostępne stypendia:
  • The Hebrew University of Jerusalem, Izrael (2 stypendia)
 3. Wysokość stypendium: 650 EUR + dofinansowanie kosztów podróży – 360 EUR;
 4. Stypendia Erasmus będą przyznawane po zakwalifikowaniu studenta/doktoranta przez komisję rektorską ds. oceny wniosków stypendialnych, na podstawie kompletu dokumentów:
  • list motywacyjny w języku angielskim,
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka,
  • oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności),
  • wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia (załącznik 1),
  • plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów).
 5. Termin składania kompletu dokumentów: 23 października, godz. 14:00.
 6. Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.
 7. Kontakt: Sybilla Marinković, tel. 22 55 24 079, email:  Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl
 8. informacja o zasadach kwalifikacji:
  Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107 do uczelni z krajów partnerskich. Rok akademicki 2018/2019„.