Zasady finansowania w projekcie KA107/2018

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje. Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2018” na stronach 53-58. Są to następujące stawki:

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
800 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
700 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98 na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 126 na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości

Do obliczania odległości należy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl