Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2019/2020

 MIEJSCA DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW

Semestr zimowy 2019/2020

 1. Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy.
 2. Dostępne stypendia:
  • University of Tehran– Iran, Teheran (2 stypendia), tylko dla doktorantów
  • Tel Aviv University – Izrael, Tel Awiw (2 stypendia)
  • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
 3. Wysokość stypendium: 700 EUR + dofinansowanie kosztów podróży – Iran 530 EUR; Izrael  360 EUR, Jordania 360 EUR.
 4. Stypendia Erasmus będą przyznawane po zakwalifikowaniu studenta/doktoranta przez komisję rektorską ds. oceny wniosków stypendialnych, na podstawie kompletu dokumentów:
  • list motywacyjny w języku angielskim,
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka,
  • oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności),
  • wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia (załącznik 1),
  • plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów).
 5. Termin składania kompletu dokumentów: 11 marca, godz. 14:00.
 6. Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.
 7. Kontakt: Sybilla Marinković, tel.+48  22 55 24 079, email:  Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl
 8. informacja o zasadach kwalifikacji:
  „Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107 do uczelni z krajów partnerskich. Rok akademicki 2019/2020”.