Konkurs dla pracowników – 2018/2019

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – Rok akademicki 2018/2019

  • University of Shkodra (1 stypendium)
  • University of Montenegro (1 stypendium)
  • University of Tehran (1 stypendium)
  • The David Yellin Academic College of Education, Tel Aviv University (2 stypendia)
  • University of Jordan (1 stypendium)
  • Saint Petersburg State University (1 stypendium)
  • University of Belgrade (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2017

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 29 listopada, godz. 16:00.
Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 29c.
Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078,  email: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze: