Indiana University Bloomington, USA – Stypendia dla doktorantów

kraj
USA
uniwersytet
Indiana University, Bloomington
link na stronę uczelni
www.iub.edu
dla kogo
doktoranci, młodsi pracownicy naukowi
ile stypendiów i jakie
1 stypendium x 1 semestr
uprawnione dziedziny/jednostki
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
termin stypendium
wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. Wypełniony formularz pozwolenia na wyjazd z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez kierownika jednostki.
w języku angielskim
  1. List motywacyjny z uwzględnieniem proponowanych dat pobytu i wybranej jednostki IU
  2. CV wraz z listą publikacji
  3. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (n.p. TOEFL, IELTS, SJO)
    Wymagania językowe
  4. Plan pracy badawczej w IU z uwzględnieniem nazwisk pracowników naukowych, z którymi kandydat chciałby współpracować
termin składania dokumentów
w chwili obecnej nie ma możliwości ubiegania się o stypendium.
miejsce składania dokumentów
BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
osoba kontaktowa w BWZ UW
Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 010
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.
inne (uwagi)
Zainteresowani mogą ubiegać się o wyjazd bez stypendium, pod warunkiem przedstawienia zaproszenia ze strony IU. O ile będzie taka możliwość, IU zaoferuje odpłatnie zakwaterowanie w uniwersyteckim domu gościnnym.