Erasmus+

O programie Erasmus+ 2021-2027
O programie Erasmus+ 2014-2020

Projekty przyjęte do finansowania w ramach programu Erasmus+ 2014-2020 mogą być realizowane do roku 2023 roku. Oznacza to, że w latach 2021-2023 działania mogą być finansowane i realizowane według zasad obowiązujących bądź w programie Erasmus+ 2014-2020 bądź w programie Erasmus+ 2021-2027.

Dotyczy to także projektów typu „Mobilność edukacyjna z krajami programu”, koordynowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW.  Dla ułatwienia: oznaczenie KA103 dotyczy zasad realizacji i finansowania projektów w ramach programu Erasmus+ 2014-2020, zaś oznaczenie KA131 – programu Erasmus+ 2021-2027.