Uniwersytet Wiedeński, Austria – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Uniwersytet: Universität Wien / Uniwersytet Wiedeński

Link na stronę uczelni: www.univie.ac.at

Dla kogo: doktoranci

Ile stypendiów i jakie: 2 stypendia 1-miesięczne

Uprawnione dziedziny/jednostki: wszystkie jednostki UW

Termin stypendium: wrzesień – grudzień 2021

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

 1. Formularz pozwolenia na wyjazd
 2. CV w formie tabelarycznej z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych, wyróżnień, nagród
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 4. Plan badawczy stażu
 5. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego

w języku angielskim (lub niemieckim)

 1. Wypełniony formularz Application form
 2. CV w formie tabelarycznej
 3. Krótki opis projektu badawczego z podaniem bibliografii, wskazaniem celu pobytu oraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 4. Lista publikacji
 5. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego
 6. List akceptacyjny od opiekuna na Uniwersytecie Wiedeńskim z podanym terminem pobytu

termin składania dokumentów: 15.08.2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 434

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium w wysokości 1000 euro
zakwaterowanie we własnym zakresie