Uniwersytet Wiedeński, Austria – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Drukuj Drukuj
Uniwersytet: Universität Wien / Uniwersytet Wiedeński
Link na stronę uczelni: www.univie.ac.at
Dla kogo:
doktoranci
Ile stypendiów i jakie:
2 stypendia 1-miesięczne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium: rok 2020
Wymagane dokumenty:
w języku polskim
 1. Formularz pozwolenia na wyjazd
 2. CV w formie tabelarycznej z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych, wyróżnień, nagród
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 4. Plan badawczy stażu
 5. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego
w języku angielskim (lub niemieckim)
 1. Wypełniony formularz Application form
 2. CV w formie tabelarycznej
 3. Krótki opis projektu badawczego z podaniem bibliografii, wskazaniem celu pobytu
  oraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 4. Lista publikacji
 5. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego
 6. List akceptacyjny od opiekuna na Uniwersytecie Wiedeńskim z podanym terminem pobytu
termin składania dokumentów: 20.11.2019 r.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 434
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium w wysokości 1000 euro.
Zakwaterowanie we własnym zakresie.