Kalendarium BWZ

Na tej stronie Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) zamieszcza najważniejsze informacje o wydarzeniach, spotkaniach i wizytach, których jest organizatorem bądź współorganizatorem lub w których uczestniczył przedstawiciel biura.


10.12.2021

Spotkanie online dla studentów z uczelni partnerskiej – Showa Women’s University w Japonii.

09.12.2021

Webinar dla studentów przyjeżdżających w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.

09.11.2021

Webinar dla nowych koordynatorów wydziałowych na temat opiniowania wniosków zgłoszeniowych studentów na platformie IRK.

29.10.2021

Konferencja „Supporting University Educators and Staff to Advance Refugees’ Inclusion”.

27.10.2021

Webinar dla studentów przyjeżdżających w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.

4-5.10.2021

Spotkanie projektu Central w Pradze.

8-10.09.2021

Spotkanie Rady IRO’s Forum, organizowane przez AGH w Krakowie.

8.09.2021

Szkolenie „Rozliczenie studenta w USOS – wymagania etapowe – KOOS”.

7.9.2021

Webinar dla studentów przyjeżdżających w roku akademickim 2021/2022 – przyjazd do Polski, rejestracje na zajęcia.

6-7.09.2021

Szkolenie „Praca z pokoleniem Z”

06.07.2021

Webinar dla studentów wyjeżdżających na studia Erasmus w 2021/22 (anglojęzyczni)

30.06.2021

Webinar dla studentów wyjeżdżających na studia Erasmus w 2021/22.

23.06.2021

Spotkanie na FB UW dotyczące zagranicznych praktyk Erasmus.

15.06.2021

Webinar dla studentów przyjeżdżających w roku akademickim 2021-2022 („I’m admitted, what next?”)

11.06.2021

Webinar dla studentów przyjeżdżających w roku akademickim 2020-2021 (koniec studiów, procedury wyjazdowe)

10.06.2021

Webinar dla studentów przyjeżdżających w roku akademickim 2021-2022 („I’m admitted, what next?”)

28.05.2021

 • Udział w konferencji kończącej projekt Erasmus+ AIMED
 • Spotkane BWZ z koordynatorami mobilności UW

11-12.05.2021

Udział BWZ w konferencji kończącej projekt Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne FESC.

10.05.2021

Webinar dla studentów przyjeżdżających w roku akademickim 2021-2022

28.04.2021

Webinar dla studentów przyjeżdżających w roku akademickim 2021-2022

26 – 27.04.2021

Udział w wirtualnej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

24.04.2021

Udział BWZ w Dniu Otwartym UW 2021.

20.04.2021

Webinar dla studentów przyjeżdżających w roku akademickim 2021-2022

15.04.2021

Udział BWZ w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Narodowej Agencji  Programu Erasmus+ i Korpusu Solidarności.

13.04.2021

Spotkanie promocyjne studia częściowe na UW wśród studentów PUC-Rio „Virtual Study Abroad Fair 2021” – Papieski Uniwersytet Katolicki w Rio de Janeiro w Brazylii.

7.04.2021

Webinar dla studentów przyjeżdżających w roku akademickim 2021-2022

11.03.2021

Spotkanie informacyjne organizowane przez ESN i BWZ dla studentów zainteresowanych wyjazdem na praktyki Erasmus+.

2 i 5.03.2021

Spotkania informacyjne organizowane przez ESN i BWZ dla studentów zainteresowanych wyjazdem na stypendium Erasmus+.

4.02.2021

Spotkanie BWZ ze studentami Wydziału Zarządzania zainteresowanymi wyjazdami w ramach projektu Erasmus+.

3.02.2021

Udział w wirtualnych targach mobilnościowych Pace University, Nowy Jork, USA.

29.01.2021

Wirtualne spotkanie zespołu projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API), realizowanego w ramach programu NAWA Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

19.01.2021

Prezentacja Uniwersytetu Warszawskiego na Virtual Study Abroad Fair 2021, zorganizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Bergen. BWZ wraz z reprezentantem Wydziału Prawa i Administracji przedstawili potencjalnym kandydatom możliwości odbycia wymiany studenckiej w naszej uczelni.

14.01.2021

 • Udział BWZ w spotkaniu koordynatorów EUF z przedstawicielkami KE dotyczącym przyszłości Erasmus+.
 • Wirtualne spotkanie zespołu projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API), realizowanego w ramach programu NAWA Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

 


Rok 2020

18.12.2020

Spotkanie Koordynatorów Erasmus z sieci Monika, z ponad 40 uczelni partnerskich, sekcja Erasmus  zaprezentowała projekt OLA 3.0 (Online Learning Agreement 3.0) oraz integrację tego systemu z siecią EWP (Erasmus Without Network), wdrażaną właśnie przez IT UW w ramach dygitalizacji procesów związanych z Programem Erasmus+.

 

17.12.2020

Spotkanie dla studentów Erasmus nominowanych na stypendium w II semestrze 20/21.

 

14.12.2020

 • Spotkanie członków konsorcjum OLA 3.0.
 • Udział w warsztatach konsultacyjnych „Wyzwania i dobre praktyki w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” organizowanych z inicjatywy IROs Forum we współpracy z NAWA.

 

11.12.2020

Udział w spotkaniu zespołu zajmującego się innowacyjnym kształceniem w ramach Sojuszu 4EU+ (Task 2.1, WP 2).

 

09.12.2020

Udział w webinarze ‘Nowe wyzwania w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego’.

 

07.12.2020

 • Zdalne spotkanie na temat warsztatów planowanych w ramach projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne FESC.
 • Spotkanie dla studentów Erasmus nominowanych na stypendium w II semestrze 20/21.

 

01.12.2020

 • Zdalne spotkanie na temat warsztatów planowanych w ramach projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne FESC.
 • Spotkanie dla studentów Erasmus nominowanych na stypendium w II semestrze 20/21.

 

27.11.2020

 • Spotkanie online grupy roboczej 4EU+ WG Mobility.
 • Spotkanie dla studentów Erasmus nominowanych na stypendium w II semestrze 20/21.

 

26.11.2020

Wygłoszenie prezentacji o roli internacjonalizacji w trzeciej misji sieci CENTRAL na konferencji IHES.

 

25.11.2020

 • Udział w zdalnym spotkaniu EUF ‘ESCI Task Force’.
 • Spotkanie dla studentów Erasmus nominowanych na stypendium w II semestrze 20/21.

 

24.11.2020

Udział BWZ w ’Partner Day’, organizowanym przez Tampere University i Tampere University of Applied Sciences (TAMK).

 

23.11.2020

 • Udział w webinarium organizowanym przez Zespół ds. USOS na UW dla uczelni polskich korzystających z systemu USOS  – nowy OLA i Erasmus Interinstitutional Agreement Manager w USOS w ramach sieci EWP.
 • Wirtualne spotkanie zespołu projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API), realizowanego w ramach programu NAWA Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

 

19.11.2020

 • Zdalne spotkanie koordynatorów sieci European University Foundation.
 • Spotkanie online 4EU+ 2.3 Task Force.

 

18.11.2020

Udział w zdalnym spotkaniu CENTRAL Governing Board.

 

17.11.2020

Prezentacja IRK BWZ dla jednej z warszawskich uczelni.

 

16.11.2020

Udział w zdalnym 4EU+ Annual Assembly.

 

13.11.2020

 • Spotkanie online grupy roboczej 4EU+ WG Mobility.
 • Udział a zdalnym spotkaniu Rady IROs Forum.

 

9.11.2020

Spotkanie przedstawicieli IT Projektu OLA 3.0 i Projektu EDSSI (European Digital Student Service Infrastructure).

 

06.11.2020

 • Spotkanie z przedstawicielami biura współpracy Uniwersytetu Sorbońskiego w sprawie digitalizacji zarządzania mobilnością.
 • Zdalne spotkanie informacyjne dla nowych koordynatorów mobilności dotyczące przyjazdów zagranicznych studentów studiów częściowych.
 • Zdalne spotkanie koordynatorów sieci CENTRAL.

 

5.11.2020

Organizacja konferencji z cyklu Erasmus Goes Digital (Saloniki), podczas której ogłoszone zostało wdrożenie nowej wersji (3.0) Online Learning Agreement for Studies.

 

2.11.2020

Udział w spotkaniu członków konsorcjum OLA 3.0

 

30.10.2020

Spotkanie online grupy roboczej 4EU+ WG Mobility.

Spotkanie online 4EU+ 2.3 Task Force.

 

28.10.2020

Kampania informacyjna FRSE dotycząca digitalizacji działań w programie Erasmus+ 2021-2027 związanych z mobilnością studentów.

 

28.10.2020

Webinarium z hotelami sieci Accor na temat przystosowania obiektów hotelowych do obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią COVID-19 i współpracy w 2021 roku.

 

27.10.2020

Webinarium pt. „CEEPUS w świecie COVID realizacja Programu w roku 2020/21 i 2021/22” – organizowane przez NAWA.

 

23.10.2020

Zdalne spotkanie robocze z partnerami 4EU+ w kwestii rejestracji studentów biorących udział w mobilnościach wirtualnych.

 

22.10.2020

Bezpieczne Podróże – webinarium Grupy Why Not TRAVEL i Lufthansa Group.

 

19.10.2020

Zdalne spotkanie robocze w sprawie rejestracji studentów 4EU+ na UW.

 

16-17.10.2020

 • Study in Germany – Virtual Fair Europe organizowany przez DAAD
 • Spotkanie online grupy roboczej 4EU+ WG Mobility
 • Udział w spotkaniu z European University Foundation i przedstawicielami IT uczelni odpowiedzialnych za wdrożenie OLA 3.0 (Ghent University, Aristotle University of Thessaloniki)

 

15.10.2020

Webinarium „Sprint. Staff training on internships and Higher Education Institutions”

 

12.10.2020

Rozmowa w radio Kampus na temat mobilności Erasmus w czasach pandemii.

 

8.10.2020

 • Udział w webinarium European University Association „Universities and open innovation”.
 • Zdalne spotkanie grupy roboczej 4EU+ 2.3 Task Force.

 

7.10.2020

Zdalne spotkanie grupy roboczej 4EU+ Mobility

 

30.09.2020

 Spotkanie grupy roboczej European University Foundation – prace poświęcone mobilności mieszanej (Blended Mobility Taskforce).

 

29.09.2020

 • Zdalne spotkanie członków sieci CENTRAL
 • Udział w spotkaniu członków konsorcjum OLA 3.0 – przygotowanie ‘roadmap plan’ wdrożenia nowej wersji Online Learning Agreement

 

25.09.2020

Udział w spotkaniu on-line IROs Forum poświęcone głównie problemom organizacji wymiany osobowej spowodowanym przez pandemię (mobilność w dobie pandemii).

 

23.09.2020

 

09.09.2020

Prezentacja na Pace University Virtual Fair.

 

07.09.2020

Zdalne spotkanie członków sieci CENTRAL

 

03.09.2020

Spotkanie grupy roboczej European University Foundation – prace poświęcone mobilności mieszanej (Blended MobilityTaskforce).

 

24-25.08.2020

Zdalne warsztaty dla członków 4EU+ Work Package 2 i Mobility Working Group.

 

24-25.08.2020

Zdalne warsztaty dla członków 4EU+ Work Package 2 i Mobility Working Group.

 

23.07.2020

 

16.07.2020

Spotkanie wirtualne grupy roboczej zajmującej się mobilnością mieszaną, powołanej przez European University Foundation (EUF). 

 

14.07.2020

Zdalne spotkanie członków projektu FESC 

 

09.07.2020

Zdalne spotkanie członków sieci CENTRAL

 

07.07.2020

Udział w wirtualnym spotkaniu startowym grupy roboczej zajmującej się mobilnością mieszaną (tzw. Task Force Blended Mobility),  zorganizowanej przez European University Foundation (EUF).  Koordynatorem prac jest Uniwersytet w Barcelonie. 

 

02.07.2020

Webinarium, dedykowane studentom, którzy rozpoczną swoje studia na Uniwersytecie Warszawskich w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2020/21.

Pracownicy BWZ przekazali wszystkim uczestnikom informacje, dotyczące kwestii formalnych oraz organizacji zajęć w przyszłym roku akademickim.

 

01.07.2020

Udział BWZ w webinarium „Budowanie międzynarodowej reputacji uczelni w warunkach pandemii”, będące kolejnym z cyklu „Polskie uczelnie w światowej perspektywie” – prowadzonego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wraz z partnerami.

 

26.06.2020

Udział z zdalnym spotkaniu z Kierownikami Jednostek Dydaktycznych UW.

 

25.06.2020

Zdalne spotkanie grupy roboczej 4EU+ Mobility

 

23.06.2020

Udział BWZ w konferencji naukowej on-line „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur”-  23 czerwca 2020, w godzinach 10.00-14.00.
Program konferencji

 

19.06.2020

Zdalne spotkanie członków sieci IROs Forum

 

17.06.2020

Spotkanie przedstawicieli grupy roboczej 4EU+ Mobility z Sekretarzem Generalnym 4EU+

 

16.06.2020

Udział BWZ w webinarium organizowanym przez Fundacje Perspektywy pt. „Internacjonalizacja w czasach pandemii. Wpływ COVID-19 na studentów zagranicznych w Polsce i rekrutację na studia w roku akad. 2020/21”.

 

15.06.2020

Udział BWZ w spotkaniu online ze studentami IKSI wyjeżdżającymi na stypendium Erasmus+ w przyszłym roku akademickim.

Udział w zdalnym spotkaniu koordynatorów administracyjnych sieci European University Foundation.

 

10.06.2020

W związku ze zbliżającym się końcem roku akademickiego 2019/20, studenci, którzy przyjechali na UW w ramach programu Erasmus+ również kończą swoją naukę. 10 czerwca o godz. 12:00 odbyło się webinarium, podczas którego studenci otrzymali wszelkie informacje, dotyczące zakończenia ich wymiany.

 

04.06.2020

Udział w zdalnym spotkaniu uczelni członkowskich European University Foundation.

 

03.06.2020

Udział z zdalnym spotkaniu z członkami 4EU+ Work Package 2.

 

24-29.05.2020
Udział w Konferencji NAFSA: Association for International Educators,  2020 NAFSA Annual Conference and Expo „Innovate, Influence, Impact”. Wirtualna prezentacja plakatu  „How to support internationalization through innovative short module programs,” związanego z realizacją projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) w ramach programu NAWA Akademickie Parterstwa Międzynarodowe.

 

29.05.2020
Zdalne spotkanie członków sieci IROs Forum

 

27.05.2020
Udział w webinarium European Student Identifier – what it is and how will it allow students to access the new Erasmus online tools?

 

26.05.2020
 • Zdalne spotkanie grupy roboczej 4EU+ Mobility
 • Spotkanie przedstawicieli grupy roboczej 4EU+ Mobility z Sekretarzem Generalnym 4EU+.

 

12.05.2020
Udział BWZ w spotkaniu online ze studentami Instytutu Lingwistyki Stosowanej wyjeżdżającymi na stypendium Erasmus+ w przyszłym roku akademickim.

 

27.04.2020
Zdalne spotkanie członków projektu FESC .

 

16.04.2020
Udział BWZ w spotkaniu online ze studentami Wydziału Zarządzania wyjeżdżającymi na stypendium Erasmus+ w przyszłym roku akademickim.W spotkaniu uczestniczyło 119 osób.

 

5.03.2020
UW podpisał umowy, dotyczące realizacji dwóch nowych programów Komisji Fulbrighta:
28-29.01.2020
Udział w wydarzeniu „Co-creating Erasmus+ and the European Solidarity Corps” w Brukseli. Przedstawicielka BWZ została wskazana przez Komisję Europejską, jako przedstawicielka Beneficjenta reprezentującego polski sektor szkolnictwa wyższego.

 

24.01.2020
Udział BWZ w Seminarium Academic Cooperation Association (ACA) „What’s New in Brussels”, prezentacja dot. udziału UW w programie Erasmus+ Uniwersytety Europejskie oraz realizacji projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

 

15.01.2020
Spotkanie ze studentami Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji zainteresowanymi wyjazdem na studia w ramach projektu Erasmus+.

 

14.01.2020
Spotkanie ze studentami Instytutu Lingwistyki Stosowanej zainteresowanymi wyjazdem na studia w ramach projektu Erasmus+.

 


11 grudnia 2019
Wizyta delegacji z Uniwersytetu w Shenzhen, Shenzhen Institutes of Advanced Technology oraz Science, Technology and Innovation Commission of Shenzhen Municipality – rozmowy z przedstawicielami Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW na temat możliwości współpracy.

 

2 grudnia 2019
Udział przedstawicielki BWZ w seminarium „Academic Diplomacy and New Mechanism for the Internationalization in Mexico and Poland”, zrealizowanym we współpracy z Ambasadą Meksyku w Polsce. Tematem seminarium była szeroko pojęta internacjonalizacja i dyskusja nad możliwościami rozszerzenia współpracy z Meksykiem.
29 listopada 2019
Szkolenie z obsługi systemu USOS przeprowadzone przez BWZ dla przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji.

 

26 i 28 listopada 2019
Dni Erasmusa organizowane przez Erasmus Student Network oraz Biuro Współpracy z Zagranicą UW. Podczas dni można było dowiedzieć się co zrobić, aby wyjechać na zagraniczne studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 listopada 2019  
UW gościł delegację z Sun Yat-Sen University (Chiny). Prowadzono rozmowy na temat możliwości podjęcia współpracy naukowej i wymiany akademickiej w takich dziedzinach jak nauki przyrodnicze, chemia, ochrona środowiska, informatyka, nauczanie języków i tłumaczenia.
Więcej informacji na stronie UW.

 

 

 

 

 

19 listopada 2019
 • Spotkanie z koordynatorami mobilności

 

 

 

 

 

 • Udział BWZ w spotkaniu ze studentami Wydziału Zarządzania dotyczącym kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe Erasmus 2020/21

 

 

 

 

 

18 listopada 2019
Uniwersytet Warszawski gościł delegację z Uniwersytetu Tamkang, Tajwan. Wizyta miała na celu  omówienie dalszej współpracy bilateralnej, a także zostały odnowione umowy o współpracy akademickiej oraz o wymianie studenckiej na kolejne 5 lat. Współpraca pomiędzy UW a Tamkang trwa od 2001 roku. Stronę gości reprezentował prezydent TKU dr Huan-Chao Keh, wiceprezydent, dziekani wydziałów oraz przedstawiciele administracji, ze strony UW na spotkaniu obecni byli: rektor prof. Marcin Pałys, prorektor prof. Jolanta Choińska-Mika, przedstawiciele jednostek.

 

6 listopada 2019
 • Spotkanie z przedstawicielkami Dongfang International Center for Educational Exchange (China Scholarship Council) w celu omówienia współpracy pomiędzy UW a uczelniami chińskimi.
 • Spotkanie z przedstawicielami Yunnan Province, rozmowy o możliwości podjęcia współpracy naukowej i wymiany studentów.

 

31 października 2019
W dniach 30-31 października 2019 r. na Uniwersytecie w Heidelbergu odbyło się spotkanie zespołu projektu Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się (API), przygotowujące do realizacji krótkich programów modułowych, które mają odbyć się na wszystkich 4 uczeniach partnerskich w roku akademickim 2019/20. Celem jest opracowanie innowacyjnych form krótkich programów wymiany, z zastosowaniem efektywnych metod nauczania i uczenia się. Projekt Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się (API) realizowany jest w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. W skład zespołu wchodzą 4 uczelnie 4EU+: Uniwersytet Warszawski (instytucja koordynująca), Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Karola w Pradze i Uniwersytet Sorboński. Pracami zarządza Biuro Współpracy z Zagranicą we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.
Link do info na stronie głównej UW: https://www.uw.edu.pl/spotkanie-partnerow-projektu-api-w-heidelbergu/

Strona główna

 

 

18 października 2019
Spotkanie informacyjne organizowane przez BWZ dla studentów zakwalifikowanych na studia Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

 

17 października 2019
Spotkanie z delegacją z Beijing Foreign Studies University (PUJO), Chiny. Rozmowy na temat możliwości rozwinięcia współpracy naukowej oraz stworzenia wspólnego programu studiów dla tłumaczy.

 

14 października 2019
Wizyta przedstawicielki Gakushuin Women University (Japonia) w celu omówienia wymiany studentów i pracowników oraz współpracy naukowej.

 

4 października 2019
Wizyta delegacji z The Education University of HongKong, rozmowy na temat możliwości współpracy.

 

18-20 września 2019
Udział w seminarium Erasmus+ Peer Learning Seminar on the Quality of Staff Training Mobility in Higher Education (Wiedeń, 18-20.09.2019), zorganizowanym przez Austriacką Narodową Agencję Erasmus+. Wygłoszenie prezentacji na temat innowacyjnych form szkoleń dla pracowników i zwiększenia udziału pracowników w programach mobilnościowych.
Program Seminarium
18 września 2019
W środę 18 września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, na którym nie zabrakło przedstawicieli Biura Współpracy z Zagranicą UW. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, koordynująca wiele programów edukacyjnych Unii Europejskiej na terenie Polski, m.in. Erasmus+.
„Mądrość – Kreatywność – Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości.” to motyw przewodni tegorocznego Kongresu. Udział w wydarzeniu wzięło wielu ekspertów, w tym kilkunastu z Uniwersytetu Warszawskiego, a także nauczyciele, edukatorzy oraz przedstawiciele władz lokalnych i centralnych.
W ramach II Kongresu obchodzono Europejski Dzień Języków (EDJ) – święto języków ustanowione przez Radę Europy w 2001 roku. Partnerem wydarzenia było Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Eksperci brali udział w dyskusjach, prowadzili warsztaty oraz udzielali cennych wskazówek i podpowiedzi.

 

16 – 27 września 2019
W poniedziałek 16 września ruszyła kolejna edycja intensywnego kursu języka polskiego dla studentów Erasmus+, organizowanego przez „Polonicum” Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz Biuro Współpracy z Zagranicą. Kurs ma charakter survivalowy. Podczas zajęć z naszymi lektorami, które prowadzone są na dwóch poziomach – podstawowym i zaawansowanym –  można nauczyć się praktycznych zwrotów, używanych w codziennej komunikacji, jak i wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. W kursie bierze udział ponad 120 osób. Zajęcia odbywają się codziennie i potrwają do 27 września.

 

12-13 września 2019
Wizyta gości z Państwowego Uniwersytetu Tajwańskiego (NTU). Prof. Marcin Pałys, rektor UW i Dr. Chung-Ming KUAN, prezydent NTU, podpisali umowę o współpracy pomiędzy obydwiema uczelniami.

 

25-27.06.2019
Warsztaty poświęcone innowacji w nauczaniu. Zostały przygotowane w ramach projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Jego koordynacją zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą UW we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.
Warsztaty były poświęcone zastosowaniu innowacyjnych technik, narzędzi i materiałów dydaktycznych w nauczaniu. Wzięło w nim udział 22 uczestników z czterech uczelni zrzeszonych w sojuszu 4EU+ Alliance.

 

3-7.06.2019
International Staff Training Week- szkolenie dla pracowników uczelni partnerskich UW realizowane w ramach programu Erasmus+ przez BWZ UW.

 

28.05.2019
Udział BWZ w konferencji “Erasmus going digital are we ready for such challenge?”

 

24.05.2019
Czwarty wykład z cyklu Krzysztof Michałek Memorial Lecture,  organizowany wspólnie przez UW i Indiana University Bloomington.  Tegoroczny wykład zatytułowany „Kurt Vonnegut and ‘Quality of Place’ in America’s Midwest” wygłosił prof. Edward P. Comentale, Professor of English, Associate Vice Provost for Arts and Humanities and Director of the Arts and Humanities Council at Indiana University Bloomington.

20.05.2019
Wizyta delegacji z Southwest University, Chiny, w celu omówienia możliwości współpracy.

 

17.05.2019
40-lecie współpracy UW z Uniwersytetem w Tybindze
W związku z 40 rocznicą podpisania umowy o współpracy z Uniwersytetem w Tybindze BWZ zorganizowało seminarium pt.: „Współpraca między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Tybindze – przykłady dobrych inicjatyw oraz jej perspektywy”. W seminarium wzięła udział delegacja z Tybingi oraz uczestnicy wspólnych projektów z UW.

 

15.05.2019
Spotkanie informacyjne organizowane przez BWZ dla studentów zakwalifikowanych na studia Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

 

14 – 15.05.2019
 • Udział w spotkaniu koordynatorów administracyjnych European University Foundation organizownym na Uniwersytecie Loránda Eötvösa.
 • Udział BWZ w seminarium „Integracja studentów zagranicznych w uczelni wyższej” organizowanym przez Szkołę Główną Handlową.
14 – 16.05.2019
Tydzień szkoleniowy “Staff Mobility in the Spotlight: Improving the implementation and recognition of Erasmus+ staff mobility” na Uniwersytecie w Gandawie, dotyczący zastosowania rezultatów projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE „Realising the potential of the international mobility of staff in higher education”
Podręcznik Dobrych Praktyk REALISE
6.05.2019
Organizowane przez BWZ Seminarium Krajowe dotyczące rezultatów projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE „Realising the potential of the international mobility of staff in higher education”.
Spotkanie Projektu API w Pradze, 25-26 Kwietnia 2019
Na Uniwersytecie Karola w Pradze odbyło się spotkanie projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) realizowanego w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, koordynowanego przez Uniwersytet Warszawski (Biuro Współpracy z Zagranicą). Partnerami w projekcie są uczelnie partnerskie Sojuszu 4EU. Uczestnicy opracowywali program Warsztatów na temat zastosowania innowacyjnych materiałów dydaktycznych, narzędzi i technik, które mają odbyć się na Uniwersytecie Warszawskim w czerwcu 2019 r.
25-26. 04. 2019
Udział w CENTRAL – GOVERNANCE Meeting organizowanym przez Uniwersytet Wiedeński. https://www.projekte.hu-berlin.de/en/central
15.04.2019
Wizyta delegacji z Beijing Normal University, Chiny, podpisanie umowy o współpracy akademickiej oraz wymianie studentów.
10.04.2019
Wizyta delegacji z National Taiwan University, Tajwan, w celu omówienia możliwości współpracy akademickiej i wymiany studentów.
04.04.2019
Udział BWZ w spotkaniu informacyjnym „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej” w Warszawie.
03.04.2019
Spotkanie informacyjne organizowane przez BWZ dla studentów zakwalifikowanych na studia Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

7-8 marca 2019
Udział w konferencji z cyklu Direct to Internationalization pt. „How to attract American students to Polish universities?” Organizatorami byli Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Polsko-Amerykańska Komisji Fulbrighta. Szczegóły
28.02.2019 – 01.03.2019
Udział w konferencji EURIE Eurasia Higher Education Summit 2019.
Wygłoszenie prezentacji pt. „Digitization of the Mobility Process” i How to Improve the Implementation and Recognition of Transnational Mobility of Staff?”
13.02.2019
Spotkanie informacyjne organizowane przez BWZ dla 370  krótkoterminowych studentów z zagranicy przyjeżdżających na II semestr.

17 – 18.01.2019
Udział BWZ w konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2019” ➡ 
16.01.2019
Udział BWZ w spotkaniu ze studentami Wydziału Zarządzania dotyczącym kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe Erasmus 2019/2020. ➡ 
10-11.01.2019
Udział w spotkaniu Rady IROs Forum http://www.irosforum.pl/

 

Archiwum kalendarium