Archiwum kalendarium

 

11-13.12.2018
Udział BWZ w konferencji Erasmus Without Paper Launch Conference  https://www.erasmuswithoutpaper.eu/conference

 

10.12.2018
Spotkanie koordynatorów i pracowników dziekanatów na temat funkcjonalności USOSweb w przeprowadzaniu rekrutacji.

 

5.12.2018
Dzień Erasmusa organizowany przez Erasmus Student Network (ESN) UW we współpracy z BWZ.

 

4.12.2018
Wizyta delegacji z indonezyjskiej prowincji Nusa Tenggara Zachodnia w celu omówienia możliwości podjęcia studiów na UW przez studentów z Indonezji.

 

29.11.2018
Udział BWZ w spotkaniu ze studentami Wydziału Zarządzania dotyczącym kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe Erasmus 2019/2020. ➡   

 

23.11.2018
Spotkanie z koordynatorami mobilności. ➡  ➡  ➡ 

 

22-23.11.2018
Udział w spotkaniu koordynatorów sieci EUF (http://uni-foundation.eu)

 

22.11.2018
Wizyta delegacji z Universiti Malaysia Perlis, Malezja, w celu omówienia możliwości współpracy akademickiej.

 

29.10.2018
Otwarcie wystawy fotografii pracowników wyjeżdzających na stypendia zagraniczne w programie Erasmus+.

 

24-26.10.2018
 • Udział w spotkaniu projektowym REALISE organizowanym przez Uniwersytet Humboldtów w Berlinie.
 • Udział w spotkaniu projektowym CENTRAL organizowanym przez Uniwersytet Humboldtów w Berlinie.

 

24.10.2018
Wizyta prof. Judy Peter, Dyrektor Biura Internacjonalizacji Uniwersytetu w Johannesburgu (RPA).

 

4-5.09.2018
Udział w spotkaniu projektu ‘Framework for Erasmus+ Staff Competencies’ (FESC).

 

25.09.2018
Ponad 700 zagranicznych studentów krótkoterminowych wzięło udział w organizowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą spotkaniu informacyjnym.
➡    

 

17.09.2018
Spotkanie informacyjne dla studentów programu Erasmus+ rozpoczynających dwutygodniowy intensywny kurs języka polskiego.

 

10.09.2018
Udział w Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się na PGE Narodowy w Warszawie.

 

6.09.2018
Spotkanie z delegacją z Jawaharlal Nehru University i Manipal Academy of Higher Education (Indie), rozmowa o możliwościach poszerzenia współpracy.

 

5.09.2018
Udział w spotkaniu ze studentami z Uniwersytetu w Poczdamie.

 

29.8 – 1.09.2018
Udział BWZ w konferencji Silkroad Universities Network, Wenecja, Włochy.

 

09.07.2018
Spotkanie użytkowników internetowej rejestracji na studia krótkoterminowe poświęcone nowej wersji aplikacji (współorganizowane przez BWZ UW i MUCI).

 

6.07. 2018
Spotkanie Prorektora ds. naukowych z Ambasadorem Republiki Bułgarii.

 

28-29.06.2018
Udział w “EMA2 Concluding Workshop: Ten Years of Erasmus Mundus Global Partnerships” organizowanym przez Georg-August-University Goettingen.

 

27.06.2018
Udział BWZ w Dniu Otwartym NAWA.

 

 14-15.06.2018
Udział w spotkaniu projektowym REALISE organizowanym przez Uniwersytet w Coimbrze.

 

6-8.06.2018
Udział w Konferencji “Beyond student exchanges: what to do to strengthen collaborations?” zorganizowanej przez European Network of International Relations Officers (IROICA) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Prezentacja rezultatów projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE.

 

6.06. 2018
Spotkanie Prorektora ds. naukowych z przedstawicielami Korea University dotyczące dalszego rozwoju współpracy.

 

5.06.2018
 • Udział w warsztacie poświęconym bezpieczeństwu studentów zagranicznych w Polsce, organizowanym przez Urząd M. St. Warszawy.
 • 1 spotkanie Administracji Centralnej 4EU w Warszawie z udziałem przedstawicieli BWZ UW

 

4-8.06.2018
Szkolenie Erasmus dla pracowników uczelni zagranicznych – 23 osoby z 21 krajów europejskich i pozaeuropejskich; temat: Rozwiązywanie konfliktów w środowisku wielokulturowym.

 

30.05.2018
Trzeci wykład z cyklu Krzysztof Michałek Memorial Lecture, organizowany wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Indiana University Bloomington:
The Trouble with Refugees: Xenophobia, Populism and the 2016 American Presidential Election” – prof. Elizabeth Dunn, Wydział Geografii Indiana University Bloomington.
 
program

 

16-17.05.2018
Udział w spotkaniu grupy roboczej 4EU Vice Recotrs for Teaching and Learning na uniwersytecie w Heidelbergu.

 

7.05.2018
Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na stypendium Erasmus w roku akademickim 2018/2019.

 

26.04.2018
Udział przedstawicieli BWZ w obchodach 15-lecia Erasmus Student Network UW.

 

20.04.2018
 • Wizyta Rektora European University of Tirana. Rozmowy o istniejącej współpracy w ramach projektów Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile i Erasmus+ KA107, dyskusja na temat przyszłych relacji.
 • Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na stypendium Erasmus w roku akademickim 2018/2019.    

 

18.04.2018
Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na stypendium Erasmus w roku akademickim 2018/2019. ➡ 

 

13.04.2018
Spotkanie z koordynatorami ds. mobilności.

 

12.04.2018
Spotkanie ze studentami Wydziału Zarządzania zakwalifikowanymi na stypendium Erasmus w roku akademickim 2018/2019. ➡ 

 

11 kwietnia 2018
Udział w dniu otwartym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci

 

10.04.2018
Spotkanie z anglojęzycznymi studentami zakwalifikowanymi na stypendium Erasmus w roku akademickim 2018/2019. 

 

28 marzec 2018
Biuro Współpracy z Zagranicą organizowało spotkanie Ekspertów Erasmus European Univiersity Foundation.

 

27 marzec 2018
Biuro Współpracy z Zagranicą organizowało spotkanie koordynatorów European Univiersity Foundation.

 

23 luty 2018
Wizyta  pracownika IESEG – School of Management we Francji. Spotkanie miałaona celu wzmocnienie partnerstwa, omówienie dobrych praktyk i przybliżenie struktur obu organizacji.

 

9 luty 2018
Udział w ACA European Policy Seminar What’s new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes”.

 

5-9 luty 2018
Udział w warsztatach “Communication strategies of academic international cooperation – experiences and perspectives” w ramach tygodnia szkoleniowego dla partnerów z Europy Centralnej i Wschodniej, zorganizowanego przez Uniwersytet Humboldtów w Berlinie
Wygłoszenie prezentacji zatytułowanej „How to communicate effectively within a virtual team – example of Erasmus Mundus Action 2 projects for the Western Balkans

 

29-30 stycznia 2018 
Udział w Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2018” organizowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy  http://studyinpoland.pl/konferencja2018/program

 

 23 stycznia 2018
Udział w spotkaniu inaugurującym projekt Erasmus Without Paper 2.0 koordynowany przez European University Foundation.

 

11 stycznia 2018
Spotkanie Prorektora ds. naukowych z przedstawicielami Uniwersytetu Hawańskiego.

 

12 stycznia 2018
Udział pracowników BWZ w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+.

 

9 stycznia 2018
Udział BWZ w spotkaniu ze studentami Wydziału Zarządzania dotyczącym kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe Erasmus 2018/2019.    

 

12 grudnia 2017

 

8 grudnia 2017
 • Udział w posiedzeniu Rady IROS Forum, wybór przewodniczącego/-cej na rok 2018; ustalenie planu działań na rok 2018.
 • Udział kierownika sekcji Erasmus oraz przedstawiciela ESN w rozmowie na temat Dnia Erasmusa w Radio Kampus.

 

7-8 grudnia 2017
Udział BWZ w konferencji pt. „Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych”, UMK – Toruń.

 

7 grudnia 2017
Uniwersytet Warszawski został laureatem konkursu Eduinspiracje organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. UW zwyciężył w kategorii specjalnej 60-lecia istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecia realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój za realizację i upowszechnianie wyników projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”. Projekt ten od 2014 roku prowadzi Biuro Współpracy z Zagranicą we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych. Nagrodę w imieniu UW odebrały Monika i p. Anna Szymańska (zastępca kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych).
Fotorelacja dostępna jest tu.

 

6 grudnia 2017
Udział BWZ w spotkaniu ze studentami Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych dotyczącym kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe Erasmus 2018/2019.  

 

5 grudnia 2017
Spotkanie z przedstawicielką Uniwersytetu Karola w Pradze.

 

30 listopada 2017
 • Spotkanie z przedstawicielem PACE University, Nowy Jork, USA, w celu omówienia współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.
 • Spotkanie z delegacją z Uniwersytetu Fudan, Chiny, w celu omówienia możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.

 

29 listopada 2017
Udział BWZ w spotkaniu ze studentami Wydziału Prawa i Administracji dotyczącym kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe 2018/2019.

 

24 listopada 2017
Udział BWZ w konferencji 30-lecie programu Erasmus – marzenia, perspektywy, sukcesy organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

20 listopada 2017
Udział w uroczystości wręczenia nagrody POLONICUM dla Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz wyróżnień dla dr Davida Kolbaia i Polish Studies Center, Indiana University Bloomington, USA.

 

17-18 listopada 2017
Udział BWZ w organizowanym przez DAAD seminarium dla polskich i niemieckich studentów i doktorantów pt.: ”Europa wielu narodów: oczekiwania, wyzwania, perspektywy”

 

14 listopada 2017
Udział w konferencji  „Pros and Cons of Central Admission to Higher Education Institutions in Poland” organizowanej przez MUCI we współpracy z Uniwersytem Warszawskim.

 

8 listopada 2017
Spotkanie z koordynatorami ds. mobilności. 

 

7 listopada 2017
Udział w dniu informacyjnym w ramach Akademii Erasmus+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym. Akcje/ działania wspierające współpracę polskich uczelni z uczelniami w krajach partnerskich.” Program

 

31 października 2017
 • Wizyta przedstawicielki Universidad Nacional de Itapúa w Paragwaju złożona w celu omówienia dotychczasowej współpracy i możliwości jej rozwoju.
 • Wizyta przedstawicielki Université Lille III w celu omówienia możliwości wspólnych studiów licencjackich w dziedzinie językoznawstwa i literatury.

 

26 – 27 października 2017
Udział BWZ w konferencji “Digitalise student mobility in the 21st century” OLA Luxemburg organizowanej przez European University Foundation.

 

25 października 2017
Udział BWZ w spotkaniu z Narodową Agencją dotyczącym raportu końcowego w projekcie Erasmus+.

 

23 października 2017
Spotkanie władz UW z przedstawicielami Ambasady Izraela w Warszawie w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Izraelskiego na Wydziale Prawa i Administracji.

 

19-20 października 2017
Spotkanie przedstawicieli sieci CENTRAL z udziałem pracownika BWZ na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (Niemcy) w celu omówienia szczegółów dalszej współpracy.

 

16 października 2017
Wizyta delegacji z Universitas Airlangga, Indonezja, w celu omówienia możliwości współpracy akademickiej.

 

13 października 2017
Spotkanie z  Attaché ds. nauki współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce.

 

12-20 października 2017
Udział w programie Departamentu Stanu USA “International Visitor Leadership Program,” którego celem jest wymiana i szkolenie profesjonalistów. Program ten został ustanowiony w 1940 roku i jak do tej pory, w jego ramach szkoliło się ponad 200 000 przyszłych liderów z całego świata. Do udziału w projekcie „Partnerstwo w Szkolnictwie Wyższym,”  który został zrealizowany październiku 2017, wybrano przedstawicieli 10 polskich szkół wyższych, w tym pracownika Biura Współpracy z Zagranicą UW. Uczestnicy odwiedzili Departament Stanu i inne instytucje w Waszyngtonie, a następnie kilka uniwersytetów i instytucji w Indianapolis, Bloomington i Chicago. Informacja o programie.
Zdjęcia

 

12 października 2017
Wizyta prorektora do spraw zagranicznych Uniwersytetu w Valladolid (Hiszpania) – spotkanie z Prorektorem ds. naukowych UW.

 

5 października 2017
Udział w spotkaniu podsumowującym złożenie przez UW wniosku o przystąpienie do sieci Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

 

4 października 2017
Wizyta Prorektora Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) ds. współpracy zagranicznej, spotkanie z przedstawicielami jednostek UW.

 

28 września 2017
Spotkanie z przedstawicielem Universidad San Agustin w Arequipie (Peru)

 

25 września 2017
Rozpoczęcie tygodnia orientacyjnego dla zagranicznych studentów krótkoterminowych.

 

18 września 2018
Rozpoczęcie intensywnego kursu języka polskiego dla beneficjentów programu Erasmus.

 

14 września 2017
Udział w konferencji na temat chińskiego programu “Belt and Road”, zorganizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych: „How Belt & Road Influences China-CEE Relations? Opportunities and Challenges.” Więcej informacji: http://www.pism.pl/Events/Conferences/How-Belt-and-Road-Influences-China-CEE-Relations

 

1 września 2017
Wizyta przedstawiciela Watson School of Engineering and Applied Science, Binghamton University (USA)

 

30 sierpnia 2017
Wizyta przedstawicielki Maurer School of Law, Indiana University Bloomington, Milt & Judi Stewart Center on the Global Legal Profession & Stewart Fellows Overseas Externship Program

 

4-6 lipca 2017
Udział w warsztatach „Mobility, Employability and Internationalization of Indian Higher Education System” i spotkaniu kończącym 3 projekty Erasmus Mundus A2 (EMINTE, EUPHRATES I NAMASTE), BITS Pilani, Goa Campus, Indie. program

 

4-5 lipca 2017
Spotkanie partnerów projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE, Uniwersytet Warszawski

 

9-11 czerwca 2017
Udział w zjeździe byłych stypendystów DAAD „Polska i Niemcy razem w Europie”.

 

12 czerwca 2017
 • Spotkanie z koordynatorami ds. mobilności.
 • Wizyta przedstawicieli z Xianyang Normal University, Chiny, w celu omówienia współpracy akademickiej oraz wymiany studentów

 

9 czerwca 2017
 • Wizyta delegacji z China University of Political Science and Law, Chiny, omówiono kwestie współpracy.
 • Wizyta przedstawicieli z Zhejiang University, Chiny, w celu omówienia współpracy akademickiej oraz wymiany studentów studiów III stopnia.

 

8-9 czerwca 2017
Udział pracownika BWZ w spotkaniu IROs Forum organizowanym przez Uniwersytet Łodzki.

 

2 czerwca 2017
Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na Erasmusa 2017/2018.

 

30 maja 2017
Spotkanie grupy roboczej ds. przeciwdziałania agresji i ksenofobii.

 

29 maja – 02 czerwca 2017
Szkolenie Erasmus+ (International Staff Training Week), zorganizowane przez BWZ we współpracy ze specjalistami z Centrum Rozwiązywania Sporów przy WPiA. Były to warsztaty skierowane do pracowników administracyjnych uczelni partnerskich poświęcone komunikacji międzykulturowej i rozwiązywaniu konfliktów w środowisku międzynarodowym. Uczestniczyło w nich 14 osób z następujących krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Hiszpania, Irak, Izrael, Rosja, Serbia, Słowenia, Wielka Brytania. Turcja.

 

26 maja 2017
 • Drugi wykład z cyklu Krzysztof Michałek Memorial Lecture, zatytułowany „Banning Bibles, Constituting the People”. Wygłosiła go prof. Winnifred F. Sullivan z Indiana University Bloomington, Department of Religious Studies i Maurer School of Law. ➡   
 • Udział w obchodach 30 –lecia programu Erasmus na Uniwersytecie w Grenadzie.

 

19 maja 2017
Udział w spotkaniu European University Foundation Erasmus Experts.

 

18 maja 2017
Udział BWZ  w spotkaniu koordynatorów European University Foundation.

 

17-19 maja 2017
Udział przedstawiciela BWZ w spotkaniu końcowym projektu FELLOW-MUNDUS we Florianópolis (Brazylia). Projekt finansowany z programu Erasmus Mundus Akcja 2 w latach 2013-17 umożliwił wymianę pracowników uczelni i studentów między uniwersytetami partnerskimi z Unii Europejskiej oraz Ameryki Łacińskiej.

 

17 maja 2017
 • Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na Erasmusa 2017/2018.
 • Wizyta 70 holenderskich studentów i wykładowców z Leeuwarden na kampusie głównym.

 

16 maja 2017
 • Spotkanie ze studentami z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.
 • Wywiad udzielony studentom Instytutu Socjologii prowadzącym  badania realizowane w ramach zajęć warsztatowych „Obywatel i demokracja”. Celem badania jest próba oszacowania skali występowania zjawiska dyskryminacji na UW.
 • Spotkanie nowo wybranego zarządu organizacji studenckiej Erasmus Student Network z przedstawicielami BWZ. Podczas spotkania  omówione zostały plany współpracy i działalności ESN w nadchodzącym roku akademickim, w tym organizacja Dni Mobilności promujących wymianę zagraniczną, projekty Tandem, Mentor oraz opieka nad zagranicznymi studentami studiów częściowych.

 

10 maja 2017
Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na Erasmusa 2017/2018.

 

6 maja 2017
Udział w seminarium naukowym Młodzież na europejskim rynku pracy

 

27-28 kwietnia 2017
Spotkanie podsumowujące projekty typu Erasmus Mundus Akcja 2 (SALAM i SALAM 2 oraz SIGMA i SIGMA Agile) koordynowane przez Uniwersytet Warszawski w latach 2012 – 2018. Spotkaniu z udziałem przedstawicieli zagranicznych uczelni partnerskich towarzyszyły warsztaty dla stypendystów „mundusowych”. Patronat nad wydarzeniem objęły Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Radio Kampus. Program spotkania.

 

 26 kwietnia 2017
Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na Erasmusa 2017/2018.

 

 24 kwietnia 2017
Spotkanie z anglojęzycznymi studentami zakwalifikowanymi na Erasmusa 2017/18.

 

22 kwietnia 2017
Udział BWZ w Dniu Otwartym UW

 

21 kwietnia 2017
 • Spotkanie ze studentami Wydziału Zarządzania  zakwalifikowanymi na Erasmusa w 2017/18.
 • Wizyta przedstawicielki National University of Singapore, w celu omówienia wymiany studentów.

 

11 do 27 kwietnia 2017
Ministerstwo Finansów przeprowadziło  audyt projektu pt. „Erasmus – Mobilność edukacyjna 2015 – KA103”.
Projekt jest koordynowany przez BWZ.

 

4 kwietnia 2017
Wizyta delegacji Uniwersytetu Nachiczewańskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

3 kwietnia 2017
Wizyta delegacji Katholieke Universitetit Leuven, Belgia (przedstawiciele wydziałów nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych) – spotkanie z przedstawicielami jednostek UW, rozmowy o ewentualnej współpracy.

 

01-04 kwiecień 2017
Udział w spotkaniu podsumowującym project Erasmus Mundus EMMA E14.

 

31 marca 2017
Spotkanie na temat Procedury zakupu biletów na podróże służbowe i współpraca z Firmą WhyNotTRAVEL sp. z o.o. sp.k.

 

29 marca 2017
Udział w  “ITEC Day. International Students Day” organizowanym przez Ambasadę Indii w Warszawie.

 

20 marca 2017
Spotkanie przedstawicieli BWZ z delegacją uczelni chińskich.

 

14 marca 2017
Spotkanie ze studentami Instytutu Europeistyki.

 

13-14 marca 2017
Udział w konferencji UDL: It’s Time to Talk About the ‘Why’, zorganizowanej przez AHEAD  (Association for Higher Education Access & Disability) w Dublinie. Konferencja poświęcona promowaniu idei UDL (Universal Design for Learning) wśród edukatorów w celu stworzenia lepszych warunków kształcenia dla studentów.

 

10 marca 2017
Spotkanie z delegacją z Indiana University Bloomington, School of Public and Environmental Affairs.

 

27-28 lutego 2017
Udział pracowników BWZ w konferencji “Studenci Zagraniczni w Polsce 2017”.

 

26 lutego 2017
Udział pracowników BWZ w spotkaniu IROs Forum organizowanym przez Akademię Górniczo Hutniczą .

 

12 lutego 2017
Spotkanie informacyjne dla zagranicznych Studentów krótkoterminowych.

 

8-9 lutego 2017
Udział pracowników BWZ w konferencji zatytułowanej “10 Years of Erasmus Mundus Partnerships (2007-2017): Worldwide Bridges Towards the Future” zorganizowanej przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej w Brukseli z okazji dziesięciolecia programu Erasmus Mundus Akcja 2 (EMA2). Konferencja była okazją do podsumowania pracy w programie oraz dyskusji nt. kontynuowania współpracy uczelni partnerskich zapoczątkowanej w ramach programu Erasmus Mundus. UW jest obecnie koordynatorem dwóch projektów EMA2 – SALAM 2 i SIGMA Agile (Dwa pozostałe projekty koordynowane przez UW zostały zakończone w 2016 r.) – oraz uczestniczył w ponad 30 projektach jako uczelnia partnerska.

 

8 lutego 2017
Udział BWZ w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Agencję Narodową programu Erasmus+ pt. „Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego. Jak dobrze przygotować projekt w konkursie w 2017r.?

 

6 lutego 2017
Wizyta delegacji Uniwersytetu w Cambridge na Uniwersytecie Warszawskim.

 

26 stycznia 2017
Dzień Mobilności organizowany przez stowarzyszenie Erasmus Student Network (ESN) – UW oraz Zarząd Samorządu Studentów we współpracy z BWZ. Odbyły się dwa spotkania – jedno na Wydziale Biologii , drugie w holu dawnego BUW.

 

24 stycznia 2017
Wizyta przedstawiciela Uniwersytetu w Montpellier na Uniwersytecie Warszawskim.

 

19-20 stycznia 2017
Udział w spotkaniu Rady IROs Forum na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

16-20 stycznia 2017
Wizyta delegacji Uniwersytetu Katolickiego Santa Maria w Arequipie (Peru) w skladzie: dr Manuel Alberto Briceño Ortega (Rektor) i prof. Gonzalo Davila del Carpio (prorektor) z małżonkami. Goście odwiedzili Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych i Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW a także spotkali się z Rektorem M. Pałysem. Rozmawiano m.in. o współpracy i możliwości podpisania umowy dwustronnej.

 

13-16 stycznia 2017
Wizyta szkoleniowa przedstawicielki National University of Singapore.

 

13 stycznia 2017
Spotkanie z koordynatorami ds. mobilności. ➡ 

 

11 stycznia 2017
 • Udział BWZ w spotkaniu MUCI poświęconemu pracom nad nowymi wersjami internetowej rejestracji kandydatów na studia.
 • Spotkanie ze studentami Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych dotyczące kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe 2017/2018 oraz praktyki 2016/2017 Erasmus+.
 • Udział BWZ w Dniu Informacyjnym Erasmus

   

13 – 14 grudnia 2016
Wizyta delegacji z Sichuan University, Chiny, w celu omówienia szczegółów wspólnego programu studiów.

 

1 grudnia 2016
Spotkanie ze studentami Wydziału Zarządzania dotyczące kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe 2017/2018 oraz praktyki 2016/2017 Erasmus+.

 

30 listopada 2016

 

25 listopada 2016
Udział BWZ w konferencji zamykającej II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego „Granty EOG i norweskie na rzecz międzynarodowej mobilności, współpracy i rozwoju w edukacji”.

 

22 listopada 2016
Spotkanie ze studentami Wydziału Prawa i Administracji dotyczące kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe 2017/2018 oraz praktyki 2016/2017 Erasmus+.

 

21-23 listopada 2016
Spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie dla przedstawicieli szkół wyższych zaangażowanych w projekt CENTRAL. Spotkanie dotyczyło możliwości finansowania projektów badawczych ze źródeł unijnych oraz spoza UE. Więcej informacji o projekcie CENTRAL dostępnych jest w języku niemieckim na stronie https://www.projekte.hu-berlin.de/de/central/

 

4-6 listopada 2016
Udział BWZ w organizowanym przez DAAD seminarium dla polskich i niemieckich studentów i doktorantów pt.” Razem w Europe – 25 lat niemiecko-polskiej umowy o dobrym sąsiedztwie”.

 

4 listopada 2016
Udział w konferencji „Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym. Akcje/ działania centralne wspierające współpracę polskich uczelni z uczelniami w krajach partnerskich”.
Materiały pokonferencyjne dostępne są tutaj

 

2-4 listopada 2016
Udział w spotkaniu roboczym projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE, koordynowanego przez Université Paul-Valéry Montpellier 3.

 

3 listopada 2016
Spotkanie pracowników BWZ i Wydziału Orientalistycznego z przedstawicielką jordańskiego Biura ds. programu Erasmus +. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości współpracy między UW a uczelniami jordańskimi w ramach programu Erasmus +.

 

2 listopada 2016
Spotkanie z przedstawicielką popularnego portalu edukacyjnego StudyPortals, rozmowy o możliwości współpracy.

 

28 października 2016
Udział BWZ w uroczystym otwarciu nowej siedziby DAAD w gmachu FWPN. ➡ 

 

26 października 2016
Udział BWZ w międzynarodowej konferencji Annual Forum Baltic Sea Region University Network (BSRUN) 2016, pt. “University Branding and Rankings” organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

24 października 2016
Spotkanie informacyjne dla studentów na temat oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2017/2018.

 

20-21 października 2016
Udział w konferencji „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni” będącej przygotowaniem do Narodowego Kongresu Nauki.

 

18-21 października 2016
Wizyta delegacji z Sichuan University, Chiny, w celu omówienia możliwości współpracy akademickiej w zakresie wymiany studentów.

 

17 października 2016
Udział w spotkaniu prorektora ds. naukowych M. Duszczyka z prodziekanami ds. naukowych i/lub współpracy z zagranicą.

 

14 października 2016
Udział w spotkaniu roboczym  Erasmus Without Paper WP3 (Warszawa).

 

27 września 2016
Profesor Maciej Duszczyk Prorektor ds. naukowych powitał ponad 700 zagranicznych studentów studiów częściowych rozpoczynających studia na Uniwersytecie Warszawskim. Po oficjalnym powitaniu odbyły się prezentacje BWZ, POLONICUM, Centrum Wolontariatu, Zarząd Samorządu Studentów UW oraz ESN UW.

 

26-27 września 2016 r.
Udział w konferencji „Erasmus+ Regional Seminar for Latin America. Academic cooperation and mobility”, zorganizowanej w Limie (Peru) przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej.

 

19 września 2016
Rozpoczął się intensywny kurs języka polskiego organizowany dla studentów przyjeżdżających na UW w ramach programu Erasmus+. Przez dwa tygodnie ponad 160 studentów będzie brało udział w zajęciach prowadzonych przez POLONICUM.

 

13-16 września 2016
Udział w Konferencji European Association of International Education (EAIE).
Prowadzenie sesji dotyczących zarządzania międzynarodowymi wielokulturowymi projektami edukacyjnymi, na przykładzie projektów Erasmus Mundus A2: „How to make your dream project a reality” i „How to survive in the world of virtual teams

 

7 września 2016
Wizyta studentów oraz lektorki języka polskiego z Uniwersytetu w Poczdamie – 20 osób.

 

5 września 2016
Wizyta Dziekana Wydziału Pedagogicznego Indiana University Bloomington (USA). Rozmowy dotyczyły możliwości wzmocnienia współpracy w dziedzinie edukacji i nauk społecznych.

 

12 lipca 2016
Wizyta delegacji z University of Pretoria, RPA, w celu omówienia możliwości współpracy akademickiej.

 

6 lipca 2016
Spotkanie JM Rektora z JE Ambasadorem Meksyku. Podczas spotkania podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Meksyku a UW dotyczącą ustanowienia programu Profesora Wizytującego.

 

4 lipca 2016
Udział BWZ w rozpoczęciu Francusko – Niemiecko – Polskiej Szkoły Letniej „Jedność w różnorodności?”, cyklicznym przedsięwzięciu organizowanym wspólnie przez uniwersytety z Bonn, Strasbourga, Paryża i Warszawy. W tym roku  Szkoła Letnia odbywa się w dniach 2-8 lipca na Uniwersytecie Warszawskim (organizatorzy: Wydział Neofilologii, Wydział Historyczny i Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Bierze w niej udział 32 studentów i 11 wykładowców uczelni partnerskich.

 

1 lipca 2016
 • Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli trzech polskich uczelni dotyczące aplikacji USOS-BWZ&IRK-BWZ (mobility).
 • Wizyta przedstawiciela z Waseda University, Japonia. Omawiano możliwości współpracy w zakresie wymiany studentów, pracowników naukowych oraz badań naukowych.

 

23 czerwca 2016
Wizyta przedstawiciela z Dalian University of Technology, Chiny. Omawiano współpracę w zakresie wymiany studentów, pracowników naukowych oraz badań naukowych.

 

22 czerwca 2016
Spotkanie z przedstawicielką linii Aeroflot w sprawie podpisania umowy o współpracy.

 

15 czerwca 2016
Wizyta Prezydenta Gakushuin Women’s College, Japonia. Omawiano współpracę w zakresie wymiany studentów.

 

14 czerwca 2016
 •  Udział BWZ w międzynarodowej konferencji „The University and Social Development in a World of Global Changes” zorganizowanej przez Instytut Studiów Społecznych UW i poświęconej roli uniwersytetów w rozwoju społecznym.
 • Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na stypendium Erasmus + w roku akademickim 2016/2017.

 

6-10 czerwca 2016
Szkolenie Erasmus (International Staff Training Week), zorganizowane przez BWZ we współpracy ze specjalistami z Centrum Rozwiązywania Sporów przy WPiA. Były to warsztaty dla pracowników administracyjnych uczelni partnerskich poświęcone komunikacji międzykulturowej i rozwiązywaniu konfliktów w środowisku międzynarodowym. Uczestniczyło w nich 13 osób z następujących krajów: Albania, Austria, Bułgaria, Hiszpania, Indonezja, Kosowo, Palestyna, Rumunia, Serbia, W. Brytania. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze szkolenia i aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. ➡ 

 

6 czerwca 2016
Wizyta delegacji z Zhejiang University, Chiny. Omawiano współpracę w zakresie wymiany studentów, pracowników naukowych oraz badań naukowych.

 

1 czerwca 2016
Uroczystość poświęcona obchodom 40-lecia współpracy akademickiej i przyjaźni pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Indiana University Bloomington, USA, oraz spotkanie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Indiana University Bloomington. Przy tej okazji, Uniwersytet Warszawski gościł delegację z Indiana University Bloomington z udziałem Prezydenta tej uczelni. Odnowiono umowę bilateralną oraz rozpoczęto cykl wykładów z zakresu studiów amerykanistycznych imienia prof. Krzysztofa Michałka. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał od Prezydenta Indiana University Bloomington prestiżowy medal Thomas Hart Benton Medallion, a Prezydentowi Indiana University Bloomington wręczono Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. ➡ 
Informacje prasowe o wydarzeniu:

 

30-31 maja 2016
Wizyta delegacji z Uniwersytetu w Bonn,  która wzięła udział w konferencji „Europa i jej intelektualiści”. W trakcie wizyty omówiono perspektywy dalszej współpracy. Rektor Uniwersytetu w Bonn został uhonorowany Medalem 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

 

30 maja 2016
Wizyta przedstawicieli Josai International University, Japonia, oraz spotkanie ze studentami – kandydatami na stypendium Mizuta.

 

25 maja 2016
 • Wizyta przedstawiciela Uniwersytetu w Bonn. Omówienie spraw dotyczących organizacji III Francusko-niemiecko-polskiej szkoły letniej na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 2-8 lipca 2016 r.
 • Warsztaty “Information Search Strategies and Methods” zorganizowane dla beneficjentów programu Erasmus Mundus Akcja 2.

 

24 maja 2016
Spotkanie z przedstawicielami Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary.

 

23 maja 2016
 • Spotkanie z przedstawicielami Universidad de Murcia.
 • Udział w konferencji: Employability for Tomorrow. Human Capital for the Future, organizowanej przez Fundację Luminar w ramach Leadership Forum in Higher Education.
 • Wizyta delegacji z Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, Chiny. Omawiano wymianę studentów II i III stopnia, pracowników naukowych i administracyjnych. Planuje się podpisanie porozumienia o współpracy.

 

21 maja 2016
Wycieczka do Chęcin zorganizowana dla grupy stypendystów programu Erasmus Mundus Akcja 2. Program wycieczki objął zwiedzanie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, jaskini Raj oraz ruin Królewskiego Zamku.

 

20 maja 2016
 • Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na stypendium Erasmus + w roku akademickim 2016/2017.   ➡ 
 • Spotkanie z  przedstawicielem z Pázmány Peter Catholic University w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warszawskiego  do Grupy „Visegrad +”

 

11 maja 2016
Wizyta delegacji z Arabii Saudyjskiej oraz omówienie współpracy w zakresie przyjmowania studentów z Arabii Saudyjskiej.

 

10 maja 2016
Wizyta studentów i wykładowców z Leeuwarden w Holandii (NHL University of Applied Sciences) – 60 osób.

 

9 maja 2016
 • Wizyta pana Lynna Schoch –  Director of Information Resources, Indiana University Bloomington, USA. Pan Schoch odwiedził Ośrodek Studiów Amerykańskich UW oraz spotkał się z pracownikami naukowymi, którzy wzięli udział w wymianie akademickiej pomiędzy UW a Indiana University Bloomington.
 • Wizyta studentów z Holandii – przedstawicieli organizacji studenckiej COMMOTIE zrzeszającej studentów dziennikarstwa z Groningen (50 osób).

 

6 maja 2016
Wizyta studentów z Holandii – przedstawicieli organizacji studenckiej CEMENTI z Saxion University of Applied Sciences (30 osób).

 

5 maja 2016
Spotkanie z panią Mariellą Hernández – dyrektor biura ds. współpracy międzynarodowej Universidad del Pacífico w Limie (Peru). Dotyczyło ono możliwości nawiązania oraz finansowania dalszej współpracy między obydwiema instytucjami.  Universidad del Pacífico jest uczelnią partnerską UW w projekcie Fellow-Mundus (finansowanym w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2).

 

5-6 maja 2016
Wizyta pani Rity Koryan – Assistant Vice-President for International Affairs, Indiana University Bloomington, USA. Celem wizyty było omówienie możliwości rozszerzenia współpracy naukowej pomiędzy UW a IU Bloomigton, wizyta w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, oraz rozmowy z przedstawicielami jednostek UW. Pani Koryan spotkała się także z Prorektorem ds. Badań Naukowych i Współpracy, prof. Alojzym Z. Nowakiem.

 

27 kwietnia 2016
Wizyta studentów i wykładowców z Holandii – Rotterdam University of Applied Sciences (30 osób) na UW.

 

23 kwietnia 2016
Udział BWZ w dniu otwartym UW.

 

22 kwietnia 2016
Spotkanie z koordynatorami ds. mobilności.

 

20 kwietnia 2016
Udział w konferencji i warsztatach „Study Abroad. Partnerships between Polish and American Universities in Practice”. Wydarzenie zorganizowane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Education USA, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasady USA.

 

19 kwietnia 2016
Spotkanie na University Pompeu Fabra, Barcelona, ze stypendystami projektu Erasmus Mundus SIGMA Agile, koordynowanego przez UW.

 

14 kwietnia 2016
 • Spotkanie ze studentami Wydziału Zarządzania  zakwalifikowanymi na Erasmusa w 2016/17. ➡ 
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa Erasmus Mundus opens your minds ➡ 
W dniu 14 kwietnia br. (czwartek) w gmachu Starej BUW odbyła się zorganizowana przez Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego interdyscyplinarna konferencja naukowa Erasmus Mundus opens your minds. Wydarzenie poświęcone było prezentacji wyników badań i osiągnięć stypendystów programu Erasmus Mundus Akcja 2. Prelegenci pochodzili z Filipin, Indii, Iranu, Jemenu, Nepalu, Pakistanu, Rosji, Serbii oraz z UW. Konferencję, którą objęła patronatem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, otworzył prof. Alojzy Z. Nowak, prorektor ds. badań i współpracy.

 

12 kwietnia 2016
Wizyta przedstawicielki Universite de Pau et des Pays de l’Adour (Francja) w BWZ.
Wizyta przedstawiciela Regent’s University London oraz przedstawicielki Université Lille 3 w BWZ.

 

14 marca 2016r.
Spotkanie ze studentami Instytutu Europeistyki  zakwalifikowanymi na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmusa  w roku 2016/17.

 

2 marca 2016 r.
Udział przedstawicieli BWZ w VIII Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią „Logistyka Informatyczna Uczelni – Profesjonalizacja Zarządzania Szkołami Wyższymi”, zorganizowanym przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. w Warszawie.

 

26 lutego 2016 r.
Spotkanie przedstawicieli University for Business and Technology (UBT) w Prisztinie, Kosowo, z prof. Alojzym Z. Nowakiem, Prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. Goście: prof. Edmund Hajrizi (rektor UBT) i dr Lulzim Beqiri (dziekan Wydz. Architektury) są stypendystami projektu EM SIGMA Agile, koordynowanego przez UW. Podczas pobytu odwiedzili również kilka jednostek UW zainteresowanych współpracą.

 

16 lutego 2016 r.
Spotkanie inaugurujące dla studentów zagranicznych przybyłych na  studia częściowe na Uniwersytecie Warszawskim w drugim semestrze. W spotkaniu uczestniczyło ok. 350 studentów, których powitał Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak. W trakcie spotkania studenci uzyskali praktyczne informacje dotyczące studiów na UW i pobytu w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji studenckich oraz Polonicum.

 

16 lutego 2016 r.
Spotkanie u JM Rektora i podpisanie umowy między Uniwersytetem Warszawskim, Bankiem Millennium SA i Instituto Camões (Portugalia) w sprawie ufundowania stypendium dla najlepszego studenta Sekcji Portugalskiej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

 

29 stycznia 2016 r.
Spotkanie ze studentami Instytutu Lingwistyki Stosowanej zainteresowanymi wyjazdem na Erasmusa w 2016/17.

 

20 – 22 stycznia 2016 r.
Udział w konferencji “Studenci zagraniczni w Polsce 2016” organizowanej w Gdańsku przez Fundację Perspektywy.

 

18 i 19 stycznia 2016 r.
Udział w Dniach Mobilności.

 

12 stycznia 2016 r.
Spotkanie ze studentami Instytutu Stosunków Międzynarodowych zainteresowanymi wyjazdem na Erasmusa w 2016/17.

 

11 stycznia 2016 r.
Wywiad dla Radia Czwórki na temat Dni Mobilności (18-19 stycznia 2016 r.).

 

17-18 grudnia 2015
Seminarium kontaktowe dla Bałkanów Zachodnich w Wiedniu. Organizator: Komisja Europejska.

 

16 grudnia 12015
Spotkanie Koordynatora Projektu Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile ze stypendystami projektu na Uniwersytecie w Salzburgu (uczelni partnerskiej w projekcie).

 

15 grudnia 2015 r.
Spotkanie z delegacją związku młodzieży z Uniwersytetu Zhejiang, Chiny, prezentacja UW.

 

10 grudnia 2015 r.
Udział w konferencji „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy” zorganizowanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 

5 – 9 grudnia 2015 r.  
Wizyta delegacji z Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, Gruzja, spotkanie z władzami UW i wydziałów.

 

 2 – 10 grudnia 2015 r.
Wizyta delegacji z Uniwersytetu Bayero w Kano, Nigeria, oraz podpisanie umowy o współpracy akademickiej.

 

3-4 grudnia 20015 r.
Udział w spotkaniu Rady IROs Forum organizowanym przez Politechnikę Śląską w Gliwicach.

 

1 grudnia 2015 r.
Udział w konferencji podsumowującej projekt systemowy pt.: „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach” zorganizowanej przez MNiSW. Podczas spotkania przedstawiono uczelniane aplikacje na urządzenia mobilne, filmy promocyjne oraz program dla absolwentów zagranicznych jako ambasadorów uczelni w krajach pochodzenia jako narzędzia ułatwiające zdobycie informacji o uczelniach przez studentów i kandydatów na polskie uczelnie zza granicy.

 

27 listopada 2015 r.
Spotkanie ze studentami Wydziału Prawa i Administracji dotyczące kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe 2016/2017 oraz praktyki 2015/2016 Erasmus+.

 

27 listopada 2015 r.
Udział w debacie uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus na temat jakości mobilności studentów i pracowników w polskich szkołach wyższych zorganizowanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 

24 listopada 2015 r.
Spotkanie z przedstawicielkami Erasmus Student Network (ESN) UW.

 

24 listopada 2015 r.
Spotkanie ze studentami Wydziału Zarządzania dotyczące kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe 2016/2017 oraz praktyki 2015/2016 Erasmus+.

 

23 listopada 2015 r.
Udział w polsko-niemieckiej konferencji pod tytułem: „Przemiany demograficzne: szanse i wyzwania dla uczelni wyższych w Polsce i w Niemczech”. Konferencja została zorganizowana przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) we współpracy z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS).

 

20 listopada 2015 r.
Spotkanie dotyczące ustanowienia Centrum Polsko-Europejskiego (PEACER) przy Northeastern Illinois University, Chicago, USA. Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego partnerem jest Instytut Stosunków Międzynarodowych.

 

20 listopada 2015 r.
Spotkanie z koordynatorami ds. mobilności. Centrum Informatyczne UW, pok. 106, godzina 11:00.

 

18 listopada 2015 r.
Udział w międzynarodowej konferencji „Green universities” poświęconej środowisku i zmianom klimatycznym w projektach Rozwoju Polskich Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

12 listopada 2015 r.
Udział w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu: „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo – Faza II: Zapewnianie jakości i umiędzynarodowienie”, przez Wydział „Artes Liberales”.

 

5 listopada 2015 r.
Udział w seminarium „Chiński Jedwabny Szlak: polski punkt widzenia”, zorganizowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

 

4 listopada 2015 r.
Spotkanie z delegacją z Uniwersytetu w Lund – partnerskiej uczelni UW między innymi w programie LLP Erasmus, Erasmus+, oraz w wielu projektach Erasmus Mundus. Wizyta miała na celu omówienie możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie nauk społecznych.

 

30 października 2015 r.
Wizyta delegacji z Guangxi Normal University, Chiny, oraz negocjacje umowy o wymianie studentów.

 

22 października 2015 r.
Udział w „Seminarium podsumowującym doświadczenia uczelni polskich w realizacji projektów Erasmus Mundus Akcja 2”, zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską; wygłoszenie prezentacji na temat doświadczeń związanych z koordynacją projektów EMA2 SIGMA, SIGMA Agile, SALAM i SALAM 2. Prelegentami byli przedstawiciele trzech uczelni polskich koordynujących projekty Erasmus Mundus Akcja 2 (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), oraz przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

21 października 2015 r.
Zakończenie kontroli 2 projektów koordynowanych przez BWZ (LLP Erasmus-Mobilność 2013/2014 oraz Erasmus-Mobilność edukacyjna 2014/2015) przez firmę WBS Audyt Sp. z o. o.

 

21 października 2015 r.
Spotkanie z przedstawicielem linii lotniczych Emirates. Negocjacje ramowej umowy o współpracy.

 

19 października 2015 r.
Otwarcie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (woj. świętokrzyskie). Jest to najnowsza placówka Uniwersytetu Warszawskiego mającą służyć studentom i naukowcom z Polski i zagranicy celem prowadzenia badań i odbywania obowiązkowych praktyk terenowych.

 

15 października 2015 r.
Udział w seminarium  European Policy Seminar „12 years with global university rankings” zorganizowanego przez Academic Cooperation Association ACA, które odbyło się w Brukseli.

 

15 października 2015 r.
Spotkanie z Rzecznikiem Akademickim UW.

 

14 października 2015 r.
Udział w seminarium „Student mobility between Belgium and Poland” z udziałem króla Belgów, Filipa I Koburga, które odbyło się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

 

13 października 2015 r.
Udział w ceremonii zawarcia umów pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami naukowymi podczas wizyty belgijskiej Pary Królewskiej. Spotkanie miało miejsce w ambasadzie belgijskiej.

 

13 października 2015 r.
Wizyta delegacji z Wuhan University, Chiny, oraz podpisanie umowy o wymianie studentów.

 

13 października 2015 r.
Spotkanie otwierające rok akademicki 2015/16 dla stypendystów programu Erasmus Mundus Działanie 2, które miało miejsce o godz. 10.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Zaproszeni goście wysłuchali przemówienia prof. Alojzego Z. Nowaka, prorektora ds. badań i współpracy, a następnie zapoznali się z wystąpieniami dwojga stypendystów wyjeżdżających z UW na uczelnie zagraniczne. Spotkanie było dobrą okazją dla nowych pracowników i studentów goszczących na UW w ramach tego programu do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń z osobami kontynuującymi swój pobyt na naszej uczelni.

 

2 października 2015 r.
Spotkanie z przedstawicielem Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG. Negocjacje ramowej umowy o współpracy.

 

29 września 2015 r.
Spotkanie inaugurujące nowy rok akademicki dla studentów zagranicznych odbywających studia częściowe na Uniwersytecie Warszawskim. W spotkaniu uczestniczyło ok. 800 studentów, których powitał Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak. W trakcie spotkania studenci uzyskali praktyczne informacje dotyczące studiów na UW i pobytu w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele ESN UW oraz Polonicum.

 

22 września 2015 r.
Udział w Trzecim Polsko-Chińskim Forum Rektorów. Spotkanie dotyczyło szczegółowych aspektów współpracy międzynarodowej, wymiany dotychczasowych doświadczeń i opracowanie wspólnej strategii na najbliższe lata.