Erasmus – 20 lat na UW

Czy wiesz, że:

  ERASMUS to akronim programu, którego pełna nazwa  brzmi: EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students?

  W lutym 1997 roku Senat wyraził zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Warszawskiego do programu Socrates i jego podprogramu ERASMUS. Po spełnieniu przez naszą uczelnię formalności i złożeniu wniosku, Komisja Europejska przyznała naszej uczelni prawo do ubiegania się o fundusze programu, a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – pierwszą dotację.

W roku akademickim 1998/1999 Uniwersytet przyjął pierwszych 23 zagranicznych studentów stypendystów i skierował na studia zagraniczne do uczelni partnerskich 179 studentów.
Więcej danych statystycznych