Dane statystyczne

 


OGÓLNA LICZBA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDIUJĄCYCH NA UW – WEDŁUG KRAJÓW

W roku 2016
W roku 2015

W roku 2014
W roku 2013

W roku 2012

W roku 2011

 


WSPÓŁPRACA BILATERALNA

Wymiana studentów, doktorantów i pracowników w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej w latach 2008-2016

 


ERASMUS

     Erasmus na Uniwersytecie Warszawskim

Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami programu (KA103) – 2014-2017  

Przyjazdy studentów na UW w latach 1998 – 2015 (według krajów)

Wyjazdy studentów UW na studia częściowe w latach 1998 – 2014 (według krajów)
Wyjazdy studentów UW na studia częściowe 2007 – 2015 (według jednostek)
Wyjazdy studentów UW na praktykę 2007 – 2015 (według jednostek)
Wyjazdy studentów UW na studia częściowe i praktykę 2007 – 2014 (według krajów)

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w latach 1998 – 2007 (według krajów)

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w latach 2007 – 2014 (ogólnie)
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w latach 2007 – 2017 (według jednostek)
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w latach 2007 – 2015 (według krajów)

Wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne (STT) w latach 2007 – 2014 (ogólnie)
Wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne (STT) w latach 2007 – 2017 (według jednostek)
Wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne (STT) w latach 2007 – 2015 (według krajów i stanowisk)

Erasmus na UW w liczbach (2007/08 – 2013/14)
Erasmus na UW w liczbach (1998/99 – 2006/07)

    

Erasmus w Polsce

Podstawowe dane dotyczące programu Erasmus+ 2014, 2015, 2016
Dane statystyczne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  – Narodowej Agencji Erasmus dotyczące lat akademickich 1998/99 – 2013/14 


 

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt „Mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w latach 2014-2017      


INNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

      CEEPUS

Wymiana studentów, doktorantów i pracowników w latach 2008-2015

      Erasmus Mundus A2

Erasmus Mundus A2 podsumowanie okresu 2007-2015

Erasmus Mundus / Akcja 2 – Zestawienie mobilności wg krajów, jednostek UW oraz rodzaju pobytu w latach 2008-2012

Erasmus Mundus / Akcja 2 – Liczba stypendystów w roku 2010/2011 według rodzaju pobytu
Erasmus Mundus / Akcja 2 – podsumowanie roku 2010/2011
Erasmus Mundus / Akcja 2 – uczelnie partnerskie

      Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)

Podsumowanie okresu 2013-2016   
Podsumowanie okresu 2008-2011