CENTRAL Leadership Program dla studentów studiów magisterskich i doktorantów
07 maja 2024

Sieć CENTRAL zaprasza studentów studiów magisterskich i doktorantów do składania wniosków na CENTRAL Leadership Program

W ramach CENTRAL Leadership Program 30 studentów z pięciu uniwersytetów CENTRAL, a także z ukraińskiego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie i węgierskiego Uniwersytetu Andrássy’ego w Budapeszcie, zwiedzi Warszawę, Berlin, Pragę, Wiedeń i Budapeszt. Uczestnicy zyskają bezcenny wgląd w różnorodne sfery Europy Centralnej – gospodarkę, politykę, dyplomację, społeczeństwo i służbę publiczną. Ponadto w każdej lokalizacji uczestnicy wezmą udział w specjalistycznych warsztatach i kursach z zakresu dyplomacji, nauki i społeczeństwa, uzupełnionych o wzbogacające programy kulturalne. Wydarzenia poprzedzą przygotowawcze spotkania online.

Koszty podróży (Interrail Pass), zakwaterowania i części posiłków zostaną pokryte przez organizatorów. Uczestnicy są zobowiązani jedynie do pokrycia kosztów dojazdu do pierwszej lokalizacji (Warszawa) i powrotu z ostatniej lokalizacji (Budapeszt).

Okres realizacji: 25 sierpnia – 15 września 2024

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres central-network@univie.ac.at.

Termin składania wniosków: 15/05/2024

Więcej informacji: https://www.central-network.eu/opportunities/central-leadership-program/


Warsztaty CENTRAL – edycja 2024
09 kwietnia 2024

Zapraszamy do składania wniosków na warsztaty sieci CENTRAL

Warsztaty CENTRAL to projekty networkingowe dla grup naukowców z uniwersytetów sieci CENTRAL w celu zainicjowania nowej wspólnej współpracy (innowacyjnego nauczania/szkolenia dla młodych naukowców) lub konsolidacji istniejącej współpracy. W ramach projektów finansowane będą jedno lub dwa 2-3 dniowe spotkania na jednym z uniwersytetów sieci CENTRAL (lub na dwóch, jeśli odbędą się dwa spotkania).

Okres realizacji: 01/09/2024 – 31/08/2025

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres central-network@univie.ac.at, korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Termin składania wniosków: 16/04/2024 – 23:59 CET

Więcej informacji: https://www.central-network.eu/opportunities/joint-workshops/