Universidad de Manizales, Kolumbia – Teacher trainee
27 września 2022

Universidad de Manizales ogłasza nabór w konkursie „Teacher Trainee”.
Nabór trwa od 28 września do 28 października 2022 r.

Zasady realizacji programu dostępne są tutaj.

UManizales przewiduje wypłatę wynagrodzenia, wymiana może być realizowana wyłącznie stacjonarnie na terenie kampusu UManizales w Kolumbii, w okresie od 1 lutego do 9 czerwca 2023 r.


Granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej 2023/2024
22 września 2022

Nabór otwarty do 15.11.2022 r.

Fundacja Kościuszkowska ogłosiła kolejny nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2023/2024. Wnioski można składać do dnia 15.11.2022 r., brak ograniczeń dotyczących dyscyplin naukowych.

Więcej informacji o warunkach naboru jest dostępnych na stronie Fundacji Kościuszkowskiej.


IDUB – Nabór wniosków w Programie wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich
02 września 2022

w ramach działania II.1.2 Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi: Program wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich – dofinansowanie kosztów podróży i pobytu.

Szczegóły:

  • Kto może wnioskować: przedstawiciele UW wyznaczeni przez jednostkę ubiegającą się o finansowanie
  • Czas trwania wizyt w instytucjach o znaczeniu strategicznym: 3-10 dni (włącznie z podróżą)
  • Termin realizacji wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich: 1.12.2022 – 30.09.2023
  • Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku: 50 000 zł
  • Termin składania oryginalnych wniosków: 05.09.2022 – 31.10.2022 do godziny 16:00
    • W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego
  • Miejsce składania wniosków: Biuro Współpracy z Zagranicą UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, bud. „Stary BUW”, pokój nr 207 – Sekretariat (II piętro).
  • Można także przesłać dokumenty drogą e-mailową z podpisem kwalifikowanym na adres international@adm.uw.edu.pl

Więcej informacji i wymagane dokumenty: II.1.2. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi – pilotaż – idub.uw.edu.pl


Studia semestralne na Nagoya University
04 sierpnia 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia semestralne na Nagoya University.

Więcej informacji: http://bwz.uw.edu.pl/nagoya-university/


Studia semestralne na Doshisha University

Studia semestralne na Doshisha University

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia semestralne na Doshisha University.

Więcej informacji: http://bwz.uw.edu.pl/doshisha-university/

 


Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Visegrad 4 Ukraine
04 kwietnia 2022

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 11.04.2022 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 1 projekt.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 11.04.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18.04.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – p. 3 Fundusz Wyszehradzki.