Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Visegrad 4 Ukraine
04 kwietnia 2022

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 11.04.2022 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 1 projekt.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 11.04.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18.04.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – p. 3 Fundusz Wyszehradzki.

 


Tajwańskie stypendia dla studentów i badaczy z Ukrainy
23 marca 2022

Zapraszamy do zapoznania się z programem stypendialnym rządu tajwańskiego dla studentów i badaczy z Ukrainy, oferowanym przez Ministerstwo Nauki i Technologii oraz Academia Sinica.

1. STUDENTS: Undergraduate, Master and PhD*

 • Number of scholarships: We accept as many students as possible until all slots are filled
 • Eligibility: Ukrainian citizens
 • Fields of expertise: (1) Humanities and Social Sciences, (2) Mathematics and Physical Sciences and (3) Life Sciences
 • Costs covered: (1) Flight tickets (round trip), (2) Accommodation and (3) Living expenses (NT$15,000/month for undergraduate students; NT$20,000/month for master and PHD students)
 • Duration: 3 months (with the possibility of extension)

2. SCHOLARS with a PhD degree*

 • Number of scholarships: 15
 • Eligibility: Ukrainian citizens currently based in Poland, Ukraine, Czech, Hungary and Slovak
 • Fields of expertise: (1) Humanities and Social Sciences, (2) Mathematics and Physical Sciences and (3) Life Sciences
 • Costs covered: (1) Flight tickets (round trip), (2) Accommodation and (3) Living expenses (at least NT$66,950/month)
 • Duration: 3 months (with the possibility of extension)

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do odwołania.


Letni kurs języka niemieckiego w Tybindze

organizowany przez Eberhard Karls Universität Tübingen w sierpniu 2022 r.

Uniwersytet w Tybindze, Niemcy – Letnie kursy językowe

Termin zgłoszeń: 15 kwietnia 2022 r.

 

 


Wyniki konkursów na stypendia zagraniczne w roku akademickim 2022/23
09 marca 2022

w ramach umów o współpracy bilateralnej:

 

 • Kyung Hee University – Seul, Korea Płd.:
  • 1 osoba – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 

 • Pontificia Universida Javeriana – Bogotá, Kolumbia:
  • 1 osoba – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

 • Korea University – Seul, Korea Płd.:
  • 1 osoba – Wydział Nauk Ekonomicznych
  • 1 osoba – Wydział Orientalistyczny

 

 • National Chengchi University – Tajwan (Republika Chińska):
  • 1 osoba – Wydział Prawa i Administracji
  • 1 osoba – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Publikujemy stanowisko sojuszu CENTRAL
07 marca 2022
Atak sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy jest brutalnym naruszeniem międzynarodowego prawa. Akt ten w najwyższym stopniu potępiają uczelnie członkowskie sojuszu CENTRAL. W XX wieku kraje Europy Środkowej były wielokrotnie sceną agresji państw totalitarnych, zarówno nazistowskich Niemiec, jak i Związku Radzieckiego. Pamięć o tych zbrodniach jest wciąż żywa w myślach i sercach obywateli państw Europy Środkowej. Chcemy wspólnie wyrazić nasz ogromny szacunek dla niezłomnej woli obywateli Ukrainy do ustanowienia demokratycznego państwa opartego na wartościach, które my wszyscy szanujemy i wyznajemy. Zarówno ukraińscy obywatele, jak i ich kraj, stanowią integralną część Europy. Chcemy wyrazić naszą solidarność dla Ukraińców walczących o wolność i demokrację. Jesteśmy solidarni z naszymi koleżankami i kolegami oraz studentkami i studentami z Ukrainy – będziemy ich aktywnie wspierać.Stanowisko sojuszu CENTRAL wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Program „Profesura NAWA” – nabór wniosków

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Profesura NAWA 2022. Program oferuje polskim instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego.

Wnioski w programie przyjmowane są do 23 maja 2022 roku, do godz. 15:00 wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Szczegóły: strona BWZ – zakładka „Profesura NAWA”