Konkurs w ramach Erasmus Days dla studentów z Francji w Polsce
11 października 2021

Institut Français, Ambasada Francji w Polsce oraz Agencja Campus France Polska ogłaszają konkurs w ramach Erasmus Days. W konkurs mogą wziąć udział studenci wszystkich programów wymian oraz podwójnych dyplomów i studiów wspólnych z Francji.


A l’occasion de la 5ème édition des Erasmus Days, les 14, 15 et 16 octobre 2021, l’Institut français de Pologne vous invite à partager, avec toute la communauté européenne, votre plus belle expérience vécue grâce au programme Erasmus+.

Envoyez votre texte avant le 16 octobre et tentez votre chance de remporter 2 places à une manifestation culturelle, offertes par l’Institut français !


Tous les textes seront publiés sur le site www.erasmusdays.eu

Conditions de participation au concours :

  1. Racontez votre plus beau souvenir d’Erasmus (voyage, découverte, anecdote, rencontre, culture, cuisine, cinéma, lecture, échange linguistique….)
  • Langue : français, anglais ou polonais
  • 350 mots maximum
  • 1 photo d’illustration facultative
  1. Envoyez votre production à l’adresse monplusbeausouvenirerasmus@gmail.com; en indiquant dans le mail : nom, prénom, numéro de téléphone, l’année et le lieu où vous avez réalisé votre échange Erasmus+.


Date limite : 16 octobre à 12h.

3 participants seront tirés au sort à l’issue des Erasmus Days et remporteront 2 places à une manifestation culturelle, offertes par l’Institut français de Pologne.


Stypendia rządu Republiki Słowackiej
07 października 2021

Rząd Republiki Słowackiej ogłasza nabór na stypendia dla studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, badaczy oraz artystów.

O stypendium mogą ubiegać się obywatele wszystkich krajów świata z wyjątkiem obywatelki Republiki Słowackiej.

Więcej informacji w broszurach:

lub na stronie internetowej programu NŠP.

Osoba kontaktowa w SAIA (Słowacka Agencja Informacji Akademickiej): Mr Ondrej Aradský, nsp-foreign@saia.sk;

Termin zgłoszeń na stypendia przyznawane w bieżącym roku akademickim 2021/22 upływa 31 października 2021.


Stypendia GFPS-Polska dla studentów i doktorantów
27 września 2021

Program jest skierowany do studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Oferta dotyczy semestralnego pobytu w Niemczech m.in: w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Akwizgranie, Moguncji oraz w ponad 20 innych miastach. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej. W ramach stypendium oferowane  jest nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny – w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru, jak również pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Szczegóły dostępne w ogłoszeniu.

 


Programy DAAD dla jednostek badawczych i dydaktycznych

Dwa programy DAAD skierowane m.in. do polskich jednostek naukowych i dydaktycznych.

Program Go-East Summer Schools ma na celu zainteresowanie niemieckich studentów ofertą szkół wyższych w krajach Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ostatnich lat istnienia programu wskazują, że uczestnictwo w nim to doskonała okazja do promocji szkoły wyższej wśród studentów z Niemiec. Informacje na temat szkół letnich uczestniczących w programie umieszczane są w bazie DAAD, a także udostępniane studentom w formie materiałów promocyjnych. W ramach programu Go-East Summer Schools niemieccy studenci mogą otrzymać stypendium na udział w wybranej przez siebie szkole letniej.
Termin zgłoszeń szkół letnich do programu upływa 8 listopada 2021 r.
Wszystkie informacje nt. uczestnictwa w programie

Program RISE (Research Internships in Science and Engineering) skierowany jest do doktorantów, pracowników naukowych oraz jednostek badawczych z całego świata, zainteresowanych współpracą z praktykantami z Niemiec. W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:
– biologia
– chemia
– fizyka
– nauki o Ziemi
– inżynieria
– medycyna
Oferty praktyk można składać online do 15 października 2021 r.
Wszystkie informacje nt. uczestnictwa w programie


Stypendia DAAD w roku akademickim 2022/23
21 września 2021

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oferuje szeroki wybór stypendiów na rok akademicki 2022/23 dla:

  • studentów i absolwentów
  • doktorantów i młodych naukowców
  • naukowców i nauczycieli akademickich
  • byłych stypendystów.

Szczegółowe informacje znajdują się w broszurze DAAD.


Visegrad–Taiwan Scholarships
19 sierpnia 2021

Program przewiduje stypendia dla wybranych doktorantów, a także badaczy w stopniu doktora, na prowadzenie badań na blisko trzydziestu wiodących tajwańskich uniwersytetach i instytucjach badawczych.

Całkowite wsparcie wynosi 40 miesięcy stypendium, idealnie równo podzielone między obywateli wszystkich krajów V4. Stypendyści mogą otrzymać wsparcie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 1000 euro miesięcznie oraz jednorazowe dofinansowanie kosztów podróży w wysokości 1000 euro, natomiast strona tajwańska w całości pokrywa czesne.

Program będzie również wspierał tajwańskich stypendystów Qianlima przybywających do regionu V4, gdzie MFW zapewni ryczałtowe wsparcie uczelniom goszczącym.

Termin składania wniosków to 30 września 2021. Pierwsze stypendia już na początku 2022 r.

Więcej informacji na stronie MFW.