Uniwersytet w Moguncji, Niemcy – Letnie kursy językowe

Pełna nazwa uczelni: Johannes Gutenberg Universität Mainz
Adres strony internetowej: www.uni-mainz.de
Liczba stypendiów: 3 stypendia na letni kurs języka niemieckiego
Termin pobytu: 5 – 23 sierpnia 2024 r.
Dla kogo: studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (od drugiego roku studiów) posługujący się językiem niemieckim przynajmniej w stopniu podstawowym
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe: stypendium JGU na pokrycie kosztów kursu i zakwaterowania

Szczegóły dotyczące kursu:  https://summer.uni-mainz.de/german-language-school/

Wymagane dokumenty w języku polskim:

  1. formularz pozwolenia na wyjazd, podpisany przez KJD lub koordynatora ds. mobilności;
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka;
  3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku);
  4. zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego;
  5. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród.

Termin składania dokumentów do BWZ:  8 marca 2024 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24