Adres

Biuro Współpracy z Zagranicą nie przyjmuje interesantów.
Prosimy o kontakt mailowy

Biuro Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, drugie piętro, pokoje: 22, 24, 28, 29c

  • Kierownik BWZ – pokój 24
  • Sekcja Partnerstw Międzynarodowych – współpraca międzynarodowa, programy edukacyjne, wymiana osobowa w ramach umów o bezpośredniej współpracy, programów rządu RP, programu Edukacja, Swiss European Mobility Programme, Funduszu Wyszehradzkiego, Komisji Fulbright i pozostałych programów; sprawy administracyjne i organizacyjne – pokoje 24 i 29c
  • Sekcja Erasmus – Wyjazdy studentów i pracowników UW w ramach programu Erasmus+ – pokój 28
    Wyjazdy pracowników administracyjnych – pokój 29c
  • Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych – przyjazdy studentów z uczelni zagranicznych na studia częściowe na UW – pokój 22
  • Pełnomocnik Kwestora – pokój 28