Pracownicy Biura

Drukuj Drukuj

Uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą jest nieczynne od 16 marca 2020 do odwołania
Prosimy o kontakt mailowy

Struktura Biura  (wrzesień 2020)

Kierownik BWZ

mgr Sylwia Salamon        
Koordynator uczelniany Programu Erasmus+ 
sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl
pokój 24

Zastępca kierownika BWZ

mgr Anna Sadecka        
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 010

Sprawy finansowe

mgr Elżbieta Jóźwik
Pełnomocnik Kwestora
elzbieta.jozwik@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 761

Sekcja Współpracy Międzynarodowej

mgr Grażyna Andrejuk
Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja; program CEEPUS; UNESCO; 
zakwaterowanie cudzoziemców w domu gościnnym Hera, Sokrates (pula miejsc BWZ).
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 20 434
mgr Olga Gontarska 
Kraje Partnerstwa Wschodniego, Rosja, 
Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Japonia, Kazachstan, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Serbia, Słowenia, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan; 
współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim. 
o.gontarska@uw.edu.pl 
pokój 29c 
Tel. +48 22 55 20 482
mgr Anna Jarczewska
Bułgaria, Francja, Kanada, Rumunia, Szwajcaria, Węgry, Włochy; 
współpraca z biurem WhyNotTRAVEL; wnioski wyjazdowe.
anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 007
mgr inż. Karolina Trybowska-Greń
Kraje Beneluksu, skandynawskie, Ameryki Południowej i Środkowej, Cypr, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Malta, Portugalia, Wielka Brytania.
karolina.trybowska-gren@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 082
mgr Jolanta Stelmaszczyk
Kraje Afryki, Australii i Oceanii, Azji (poza Rosją), Turcja.
jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
urlop

Sekcja Erasmus

mgr Monika Satała
Kierownik sekcji
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe.
monika.satala@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 818
mgr Małgorzata Kostecka
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe.
m.kostecka@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 465
mgr Helena Królikowska 
Erasmus - wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA); 
prowadzenie ewidencji przyjazdów STA; 
prowadzenie polskojęzycznej strony internetowej BWZ.
helena.krolikowska@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 24 069
mgr Ewa Makal-O'Hara
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe. 
ewa.makal@adm.uw.edu.pl 
pokój 28 
Tel. +48 22 55 24 232
mgr Sybilla Marinković
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe;
Erasmus – „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” – studenci wyjeżdżający.
sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl 
pokój 28 
Tel. +48 22 55 24 079
mgr Ewa Rak
Erasmus - wyjazdy pracowników na szkolenia (STT); 
prowadzenie rejestru przyjazdów STT; 
międzyinstytucjonalne umowy Erasmus;
wizyty organizacyjne (OM).
ewa.rak@adm.uw.edu.pl
pokój 29c
Tel. +48 22 55 20 560
mgr Dorota Wiącek
Erasmus – zagraniczne praktyki studenckie; 
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
dwiacek@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 24 068

Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych

mgr Klementyna Kielak
Kierownik sekcji
Erasmus - "Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi" - studenci przyjeżdżający;
studenci goszczący (Visiting Students);
strona internetowa www.iro.uw.edu.pl;
European University Foundation.
klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 070
mgr Angelika Dudek-Jaroszewska
urlop
Ireneusz Grejcz
Erasmus+ - studenci przyjeżdżający z Hiszpanii, Portugalii.
Ireneusz.Grejcz@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 231
mgr Karolina Ignatiuk
Erasmus+ - studenci przyjeżdżający z Francji;
karolina.ignatiuk@adm.uw.edu.pl 
pokój 22 
Tel. +48 22 55 24 231
mgr Monika Płatek
Erasmus+ - studenci przyjeżdżający z Belgii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Włoch;
studenci przyjeżdżający ze Szwajcarii;
zakwaterowanie zagranicznych stypendystów Erasmus; 
monika.platek@adm.uw.edu.pl 
pokój 22 
Tel. +48 22 55 24 085
mgr Marta Szugajew
Erasmus+ - studenci przyjeżdżający z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, 
Estonii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, 
Macedonii Północnej, Malty, Norwegii, Rumunii, Serbii, 
Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii;  
marta.szugajew@adm.uw.edu.pl
pokój 22 
Tel. +48 22 55 20 487

Sekcja  Programów Edukacyjnych Unii Europejskiej

mgr Anna Sadecka
Zastępca kierownika BWZ
Kierownik sekcji
Umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej: USA; 
"Erasmus - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi" KA107-2017, 2018;
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl 
pokój 24 
Tel. +48 22 55 24 010
mgr Joanna Wiszniewska 
Projekty w ramach programów dydaktycznych i "mobilnościowych" UE; 
program Jean Monnet, Tempus.
joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl 
pokój 29c
Tel. +48 22 55 24 078