Pracownicy Biura

Drukuj Drukuj

Struktura Biura  (październik 2020)

Kierownik BWZ

mgr Sylwia Salamon        
Koordynator uczelniany Programu Erasmus+ 
sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl
pokój 24

Zastępca kierownika BWZ

mgr Anna Sadecka        
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 010

Sprawy finansowe

mgr Elżbieta Jóźwik
Pełnomocnik Kwestora
elzbieta.jozwik@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 761

Sekcja Współpracy Międzynarodowej

mgr Grażyna Andrejuk
Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja; program CEEPUS; UNESCO; 
zakwaterowanie cudzoziemców w domu gościnnym Hera, Sokrates (pula miejsc BWZ).
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 20 434
mgr Olga Gontarska 
Kraje Partnerstwa Wschodniego, Rosja, 
Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Japonia, Kazachstan, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Serbia, Słowenia, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan; 
współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim. 
o.gontarska@uw.edu.pl 
pokój 29c 
Tel. +48 22 55 20 482
mgr Anna Jarczewska
Bułgaria, Francja, Kanada, Rumunia, Szwajcaria, Węgry, Włochy; 
współpraca z biurem WhyNotTRAVEL; wnioski wyjazdowe.
anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 007
mgr inż. Karolina Trybowska-Greń
Kraje Beneluksu, skandynawskie, Ameryki Południowej i Środkowej, Cypr, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Malta, Portugalia, Wielka Brytania.
karolina.trybowska-gren@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 082
mgr Jolanta Stelmaszczyk
Kraje Afryki, Australii i Oceanii, Azji (poza Rosją), Turcja.
jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
urlop

Sekcja Erasmus

mgr Monika Satała
Kierownik sekcji
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe.
monika.satala@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 818
mgr Małgorzata Kostecka
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe.
m.kostecka@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 465
mgr Ewa Makal-O'Hara
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe. 
ewa.makal@adm.uw.edu.pl 
pokój 28 
Tel. +48 22 55 24 232
mgr Sybilla Marinković
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe;
Erasmus – „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” – studenci wyjeżdżający;
Erasmus - wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA).
sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl 
pokój 28 
Tel. +48 22 55 24 079
mgr Ewa Rak
Erasmus - wyjazdy pracowników na szkolenia (STT); 
prowadzenie rejestru przyjazdów STT; 
międzyinstytucjonalne umowy Erasmus;
wizyty organizacyjne (OM).
ewa.rak@adm.uw.edu.pl
pokój 29c
Tel. +48 22 55 20 560
mgr Dorota Wiącek
Erasmus – zagraniczne praktyki studenckie; 
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
dwiacek@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 24 068

Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych

mgr Klementyna Kielak
Kierownik sekcji
Studenci przyjeżdżający: Australia i Nowa Zelandia,
Erasmus - "Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi"
Studenci goszczący (Visiting Students),
European University Foundation, 4EU+;
klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 070
mgr Angelika Dudek-Jaroszewska
angelika.dudek@adm.uw.edu.pl
Studenci przyjeżdżający: Irlandia, Kanada, Wielka Brytania,
USA oraz kraje Azji.
Zakwaterowanie dla studentów studiów częściowych.
pokój 22
Tel. +48 22 55 20 487
Ireneusz Grejcz
Studenci przyjeżdżający: Hiszpania, Portugalia i Ameryka Łacińska.
Strona internetowa www.iro.uw.edu.pl;
Ireneusz.Grejcz@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 231
mgr Karolina Ignatiuk
Studenci przyjeżdżający: Albania, Armenia, Azerbejdżan, 
Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 
Czarnogóra, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Gruzja, Kazachstan,
Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Rosja, Rumunia, 
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry.
karolina.ignatiuk@adm.uw.edu.pl 
pokój 22 
Tel. +48 22 55 24 231
mgr Monika Płatek
Studenci przyjeżdżający: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Islandia,
Liechtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria,
Szwecja, Włochy oraz kraje Afryki.
monika.platek@adm.uw.edu.pl 
pokój 22 
Tel. +48 22 55 24 085 

Sekcja  Programów Edukacyjnych Unii Europejskiej

mgr Anna Sadecka
Zastępca kierownika BWZ
Kierownik sekcji
Umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej: USA; 
"Erasmus - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi" KA107-2017, 2018;
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl 
pokój 24 
Tel. +48 22 55 24 010
mgr Joanna Wiszniewska 
Projekty w ramach programów dydaktycznych i "mobilnościowych" UE; 
program Jean Monnet, Tempus.
joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl 
pokój 29c
Tel. +48 22 55 24 078