Nabór na mobilności Programu CEEPUS w ramach sieci akademickich

Do dnia 15 czerwca 2022 (semestr zimowy 2022/2023) i 30 października 2022 (semestr letni (2023) studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy UW mogą ubiegać się o stypendia na realizację mobilności Programu CEEPUS w ramach sieci akademickich:

Procedura aplikacyjna:

  1. Sprawdzenie na stronie: https://www.ceepus.info/content/find czy jednostka jest uczestnikiem akademickiej sieci CEEPUS; kontakt z koordynatorem sieci w jednostce;
  2. Założenie konta w serwisie CEEPUS na stronie: ceepus.info
  3. Utworzenie aplikacji (po zalogowaniu się na swoje konto poprzez komendę „Create a New Mobility”) i jej wydrukowanie;
  4. Zatwierdzenie aplikacji przez koordynatora sieci akademickiej w jednostce i przesłanie jej do Narodowego Biura CEEPUS (NCO-PL);
  5. Zatwierdzenie aplikacji przez NCO-PL i przesyłanie jej do Biura CEEPUS w kraju, którego ona dotyczy (NCO);
  6. Przyznanie stypendium przez zagraniczne NCO; wysłanie „Letter of Award” oraz innych, niezbędnych informacji na wskazany w aplikacji adres.

Uwaga: W przypadku odrzucenia aplikacji generowana jest informacja systemowa skierowana do zainteresowanego poprzez e-mail oraz  widoczna w systemie po zalogowaniu się na konto.

  1. Akceptacja przyznanego stypendium i jego warunków przez kandydata.

 

Wyjazd na stypendium:

Procedura zakupu biletów na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/ceepus/

Rozliczenie stypendium:

  1. stypendysta przekazuje do koordynatora sieci w jednostce UW oraz do BWZ:

– „Letter of Confirmation” – podpisany przez koordynatora/partnera sieci na uczelni goszczącej  (formularz drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji);

– „Mobility Report Student/Teacher” (formularz wypełniony i wydrukowany z systemu w ramach konkretnej aplikacji);

– inne dokumenty zgodnie z informacją na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/ceepus/

  1. stypendysta wprowadza skany: „Letter of Confirmation” i „Mobility Report” do zrealizowanej aplikacji w systemie.

NCO Polska przyjmuje jedynie kopie „Letter of Confirmation” i „Report” generowane z systemu z kodami „QR”.

  1. Uczelnia obciąża NAWA kosztami przejazdu do i z miejsca realizacji stypendium.

Terminy składania aplikacji:

do 15 czerwca – na semestr zimowy

do 30 października – na semestr letni

 

Więcej informacji na stronach:

www.ceepus.info

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-mobilnosci-ceepus-na-rok-2022-2023

http://bwz.uw.edu.pl/programy-miedzynarodowe-2/

oraz:

– u koordynatorów sieci CEEPUS w jednostkach UW

– w BWZ (p. Grażyna Andrejuk: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl)

 

 


Data publikacji: 27 maja 2022