Universität des Saarlandes w Saarbrücken

Adres strony internetowej: www.uni-saarland.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 bezpłatne miejsca na kursie
Termin kursu: 1.09.2023 – 27.09.2023
Dla kogo: studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (od drugiego roku studiów) znający język niemiecki na poziomie przynajmniej A2
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Forma kursu: online
Warunki finansowe: zwolnienie z opłaty za kurs

Szczegóły dotyczące kursu: https://www.uni-saarland.de/global/deutschkurse/kurzintensiv/september.html

Wymagane dokumenty: w języku polskim

  1. formularz pozwolenia na wyjazd;
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka;
  3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku);
  4. zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego (nie dotyczy studentów germanistyki)
  5. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród

Termin składania dokumentów do BWZ:  3 lipca 2023 r. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia można składać wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty, z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej na adres e-mail koordynatora wymiany: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434