Uniwersytet w Saarbrücken, Niemcy – Letnie kursy językowe

Uniwersytet: Uniwersytet des Saarlandes w Saarbrücken

Link na stronę uczelni: www.uni-saarland.de

Dla kogo:
studenci studiów I/II stopnia i jednolitych magisterskich

Forma kursu: online

Ile stypendiów i jakie:
4 bezpłatne miejsca na kursie

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW

Termin kursu: wrzesień 2021

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

  1. Formularz pozwolenia na wyjazd
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku)
  4. informacja dotycząca innych osiągnięć, wyróżnień, nagród
  5. świadectwo znajomości języka niemieckiego (nie dotyczy germanistów)

Termin składania dokumentów: 15.06.2021

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłaty za kurs