Uniwersytet w Saarbrücken, Niemcy – letnie kursy językowe

Pełna nazwa uczelni: Uniwersytet des Saarlandes w Saarbrücken

Adres strony internetowej: www.uni-saarland.de

Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 bezpłatne miejsca na kursie

Termin kursu: 1.09.2022 – 27.09.2022

Dla kogo: studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (od drugiego roku studiów) znający język niemiecki na poziomie przynajmniej A2

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Forma kursu: online

Warunki finansowe:

– zwolnienie z opłaty za kurs

 Szczegóły dotyczące kursu:  https://www.uni-saarland.de/global/deutschkurse/kurzintensiv/september.html

Wymagane dokumenty: w języku polskim

  1. formularz pozwolenia na wyjazd;
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka;
  3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku);
  4. zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego (nie dotyczy studentów germanistyki)
  5. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród

Termin składania dokumentów do BWZ:  24 czerwca 2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Miejsce składania dokumentów:

Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212, pon. – czw. 9.30 – 14.00

 Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434