Uniwersytet w Saarbrücken, Niemcy – Letnie kursy językowe

Uniwersytet: Uniwersytet des Saarlandes w Saarbrücken
Link na stronę uczelni: www.uni-saarland.de
Dla kogo:
studenci od II do IV roku
Ile stypendiów i jakie:
dwa jednomiesięczne kursy językowe
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium: sierpień, wrzesień 2018
Wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. Formularz pozwolenia na wyjazd
  2. Pismo z wydziału macierzystego stwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem danego wydziału na kurs językowy w Niemczech
  3. List motywacyjny
  4. Potwierdzona średnia ocen ze wszystkich sesji egzaminacyjnych od początku studiów
  5. Potwierdzenie poziomu znajomości języka niemieckiego
w języku niemieckim
  1. List motywacyjny
Termin składania dokumentów: 28.02.2018
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk,  e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłaty za kurs + bezpłatne zakwaterowanie
+ stypendium* 200 euroinne (uwagi)* wysokość stypendium może ulec zmianie.