Uniwersytet w Moguncji, Niemcy – Letnie kursy językowe

Pełna nazwa uczelni: Johannes Gutenberg Universität Mainz

Adres strony internetowej: www.uni-mainz.de

Liczba stypendiów i długość pobytu: 3 stypendia na letni kurs języka niemieckiego

Termin pobytu: 2 – 30 sierpnia 2022 r.

Dla kogo: studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (od drugiego roku studiów) posługujący się językiem niemieckim przynajmniej w stopniu podstawowym

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

 

Warunki finansowe:

– stypendium w wysokości 2200 euro na pokrycie kosztów kursu, zakwaterowania i projektów towarzyszących

 

Wymagane dokumenty: w języku polskim

  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. pismo z jednostki macierzystej stwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem na wyjazd
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  4. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku)
  5. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Termin składania dokumentów do BWZ:  21 stycznia 2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany lub w siedzibie BWZ – obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk

grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój 24