Uniwersytet w Moguncji, Niemcy – Letnie kursy językowe

Uniwersytet: Uniwersytet w Moguncji

Link na stronę uczelni: www.uni-mainz.de

Link na stronę kursu: https://summer.uni-mainz.de/online-summeruni-mainz/

Dla kogo:
studenci studiów I/II stopnia i jednolitych magisterskich

Ile stypendiów i jakie:
3 stypendia

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW

Termin stypendium:
9 -20.08.2021

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku)
  4. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród

w języku niemieckim

  1. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka

Termin przesłania dokumentów: 16.05.2021

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, tel.: 22 55 20 434
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl

Warunki wymiany: kurs odbędzie się w formie online