Uniwersytet w Moguncji, Niemcy – Letnie kursy językowe

Uniwersytet: Uniwersytet w Moguncji
Link na stronę uczelni: www.uni-mainz.de
Dla kogo:
studenci od II do IV roku oraz doktoranci specjalizacji tłumaczeniowej
Ile stypendiów i jakie:
3 x 1-miesięczne stypendium na kurs języka niemieckiego dla przyszłych tłumaczy na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Kulturoznawstwa w Germersheim
Uprawnione dziedziny/jednostki:
Instytut Germanistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej
Termin stypendium: sierpień 2018
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. list motywacyjny
  3. potwierdzona średnia ocen ze wszystkich sesji egzaminacyjnych od początku studiów lub kopia dyplomu (doktoranci)
w języku niemieckim
  1. list motywacyjny
Termin składania dokumentów: 28.02.2018
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, tel.: 22 55 20 434
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium: 1100 euro, w tym opłata za kurs: 540 euro i koszty zakwaterowanie: 300 euro
Inne (uwagi):
więcej informacji dot. kursu: http://isg-uni-mainz.de/kursangebot.php