Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów

Uniwersytet: Uniwersytet w Caen / Université de Caen
Link na stronę uczelni: www.unicaen.fr
Dla kogo:
studenci od II do IV roku
Ile stypendiów i jakie:
letni kurs języka francuskiego (45 godzin praktycznej nauki języka francuskiego + 30 godzin zajęć tematycznych)
2 stypendia
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium:
11-29 czerwca 2018 r.
lub 2-20 lipca 2018 r.
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
  1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. pismo z wydziału macierzystego stwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem danego wydziału na wyjazd
  3. pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu
  4. potwierdzona średnia ocen ze wszystkich sesji egzaminacyjnych od początku studiów
w języku francuskim
pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu
Termin składania dokumentów: 28.02.2018 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Jarczewska, anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
225 EUR + bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatny kurs językowy.