Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów

Uniwersytet: Uniwersytet w Caen / Université de Caen
Link na stronę uczelni: www.unicaen.fr
Dla kogo:
studenci od II do IV roku
Ile stypendiów i jakie:
letni kurs języka francuskiego, 2 stypendia
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium:
21-30 sierpnia 2017 r.
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
  1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. pismo z wydziału macierzystego stwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem danego wydziału na wyjazd
  3. pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu
  4. potwierdzona średnia ocen ze wszystkich sesji egzaminacyjnych od początku studiów
w języku francuskim
pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu
Termin składania dokumentów: 23-02-2017 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Jarczewska, anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
150 EUR + bezpłatne zakwaterowanie + opłacony kurs językowy.