Uniwersytet w Bonn, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Pełna nazwa uczelni: Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Adres strony internetowej: www.uni-bonn.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na okres 12 dni
Termin pobytu: 2023 r.
Dla kogo: doktoranci
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

– stypendium w wysokości 648 euro;

– koszt zakwaterowania pokrywa stypendysta

Wymagane dokumenty: w języku polskim

  1. formularz pozwolenia na wyjazd;
  2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród;
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań;
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na Uniwersytecie w Bonn;
  5. list polecający od samodzielnego pracownika naukowego.

w języku niemieckim lub angielskim:

  1. Vorschläge/Working Programme;
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka;
  3. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego;
  4. wstępne potwierdzenie przyjęcia z uczelni zagranicznej.

Termin składania dokumentów do BWZ:  11 kwietnia 2023 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212