Uniwersytet w Bonn, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Pełna nazwa uczelni: Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Adres strony internetowej: www.uni-bonn.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium na okres jednego miesiąca
Termin pobytu: 2024r.
Dla kogo: doktoranci
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • stypendium w wysokości 1000 euro;
 • koszt zakwaterowania pokrywa stypendysta

 Wymagane dokumenty: w języku polskim

 1. formularz pozwolenia na wyjazd;
 2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań;
 4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego na Uniwersytecie w Bonn;
 5. list polecający od samodzielnego pracownika naukowego.

w języku niemieckim lub angielskim

 1. Vorschläge/Working Programme;
 2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka;
 4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego;
 5. wstępne potwierdzenie przyjęcia z uczelni zagranicznej.

Termin składania dokumentów do BWZ:  26 kwietnia 2024 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24