Uniwersytet w Bonn, Niemcy – Letnie kursy językowe

Uniwersytet: Uniwersytet w Bonn
Link na stronę uczelni: www.uni-bonn.de
Dla kogo:
studenci studiów I/II stopnia i jednolitych magisterskich
Ile stypendiów i jakie:
2 stypendia 1-miesięczne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium: 7- 31 sierpnia 2020 r.
Wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. pismo z wydziału potwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem wydziału na kurs językowy na UBonn
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  4. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku)
  5. informacja dotycząca innych osiągnięć, wyróżnień, nagród
  6. świadectwo znajomości języka niemieckiego (nie dotyczy germanistów)
w języku niemieckim
  1. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
Termin składania dokumentów: 06.03.2020
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24,pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
– stypendium w wysokości 650 euro stanowiące opłatę za kurs,
– zakwaterowanie we własnym zakresie,
– wyżywienie we własnym zakresie.