Uniwersytet w Bonn, Niemcy – Letnie kursy językowe

Uniwersytet: Uniwersytet w Bonn
Link na stronę uczelni: www.uni-bonn.de
Dla kogo:
studenci od II do IV roku
Ile stypendiów i jakie (np. 1 miesiąc, semestralne):
jeden miesięczny kurs językowy
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium: sierpień 2018
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. pismo z wydziału macierzystego stwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem danego wydziału na kurs językowy w Niemczech
  3. list motywacyjny
  4. potwierdzona średnia ocen ze wszystkich sesji egzaminacyjnych od początku studiów
  5. potwierdzenie poziomu znajomości języka niemieckiego
w języku niemieckim
  1. list motywacyjny
Termin składania dokumentów: 28.02.2018
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24,pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium w wysokości 1.050 euro, w tym opłata za kurs: 730 euro, zakwaterowanie.