Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy – Letnie kursy językowe dla studentów

Link na stronę uczelni: www.uni-sofia.bg

Miejsce kursu: Lozen obok Sofii

Dla kogo:

studenci od drugiego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

studenci studiów II stopnia

Ile stypendiów i jakie:
stypendium dla 1 osoby na kurs języka bułgarskiego

Forma kursu:

zajęcia stacjonarne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW

Termin kursu:
09 – 29.07.2023 r.

Wymagane dokumenty w języku polskim:

  1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu
  3. zaświadczenie o średniej z całego toku studiów wystawione przez jednostkę UW

Termin przesyłania wniosków do BWZ15.06.2023 r.
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Monika Dąbrowska, monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 009

Warunki wymiany
– bezpłatny kurs językowy
– bezpłatne zakwaterowanie
– bezpłatne wyżywienie
– bezpłatny program kulturalny