Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy – Letnie kursy językowe dla studentów

Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy – Letnie kursy językowe dla studentów

Link na stronę uczelni: www.uni-sofia.bg

Miejsce kursu: Lozen obok Sofii

Dla kogo:
studenci od II do IV roku

Ile stypendiów i jakie:
stypendium dla 1 osoby na kurs języka bułgarskiego

Forma kursu:
zajęcia stacjonarne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW

Termin kursu:
10 – 30.07.2022 r.

Wymagane dokumenty w języku polskim:

  1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu
  3. potwierdzona średnia ocen z całego przebiegu studiów

Termin przesyłania wniosków do BWZ:
Przedłużony do 13.05.2022 r
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów: Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany w Biurze Współpracy z Zagranicą UW.

Koordynator wymiany w Biurze Współpracy z Zagranicą UW: Monika Dąbrowska, monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 009

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
– bezpłatny kurs językowy
– bezpłatne zakwaterowanie
– bezpłatne wyżywienie
– bezpłatny program kulturalny

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko odwołania kursu lub zmiany formuły na zdalną. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.