University of Ottawa, Kanada – Stypendia dla studentów

Link na stronę uczelni: www.uottawa.ca

Dla kogo:
studenci od II roku, doktoranci

Ile stypendiów i jakie:
2 stypendia semestralne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety), z wyjątkiem kierunku zarządzania

Termin stypendium: rok akademicki 2021/22

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

 1. Pozwolenie na wyjazd
 2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
 3. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
 4. Zaświadczenie o średniej ocen z całego przebiegu studiów

w języku angielskim

 1. Transcript of Records (jeżeli w jęz. polskim – potwierdzone tłumaczenie)
 2. TOEFL, IELTS Certificate* – proszę przeczytać instrukcję
 3. Proposed course selection

Studenci Wydziału Prawa oraz wszyscy studenci na poziomie magisterskim muszą dodatkowo dostarczyć:

 1. list motywacyjny
 2. Résumé (one page only)
 3. Academic Reference Form

* Można ubiegać się o studia w języku francuskim

Termin składania dokumentów na wyjazdy w roku akademickim 2022/23 zostanie podany w grudniu 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 007

Uwagi:
Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji,  a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.