University of Ottawa, Kanada – Stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: www2.uottawa.ca

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia semestralne (semestr jesienny: wrzesień – grudzień 2022 r. lub zimowy: styczeń – kwiecień 2023 r.

Termin pobytu: rok akademicki 2022/23

Dla kogo: studenci studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów w przypadku studiów I st. i j.m.)

Uprawnione jednostki UW: wszystkie w ramach dziedzin oferowanych przez uczelnię przyjmującą z wyłączeniem Faculty of Education (studia BA) i Telfer School of Management

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia min. 3,49);
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej.

W języku angielskim:

 1. Transcript of Records (jeśli w języku polskim – potwierdzone tłumaczenie);
 2. TOEFL, IELTS Certificate* – zgodnie z instrukcją 
 3. Proposed courses list
  */ Można ubiegać się o studia w j. francuskim

 

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.

Termin składania dokumentów do BWZ:  11.02.2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§ 3 Zarządzenia Rektora UW  nr 279 z dn. 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rejestracja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

 

Koordynator wymiany:

Monika Dąbrowska

email: monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22.55.24.009.

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stary BUW, pokój 212