University of Ottawa, Kanada – Stypendia dla doktorantów i studentów

Drukuj Drukuj
Link na stronę uczelni: www.uottawa.ca
Dla kogo:
doktoranci, studenci od II. roku
Ile stypendiów i jakie:
2 stypendia semestralne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety), z wyjątkiem kierunku zarządzania
Termin stypendium: rok akademicki 2020/2021
Wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. Pozwolenie na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka zagranicznego
  4. Osiągnięcia naukowe
  5. Wstępne potwierdzenie przyjęcia z UOttava (informacja o nawiązanym kontakcie lub dotychczasowej współpracy)
  6. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
w języku angielskim
  1. Transcript of Records (jeżeli w jęz. polskim – potwierdzone tłumaczenie)
  2. TOEFL, IELTS Certificate* – proszę przeczytać instrukcję
  3. List polecający
  4. Plan pracy badawczej
* Można ubiegać się o studia w języku francuskim
Termin składania dokumentów: 06.02.2020 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki finansowe:
zwolnienie z opłat za naukę