University of Ottawa, Kanada – Stypendia dla doktorantów i studentów

Link na stronę uczelni: www.uottawa.ca

Dla kogo:
doktoranci, studenci od II roku

Liczna stypendiów:
2 stypendia semestralne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety), z wyjątkiem kierunku zarządzania

Termin stypendium: rok akademicki 2021/22

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

 1. Pozwolenie na wyjazd
 2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka zagranicznego
 4. Osiągnięcia naukowe
 5. Wstępne potwierdzenie przyjęcia z UOttava (informacja o nawiązanym kontakcie lub dotychczasowej współpracy)
 6. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów

w języku angielskim

 1. Transcript of Records (jeżeli w jęz. polskim – potwierdzone tłumaczenie)
 2. TOEFL, IELTS Certificate* – proszę przeczytać instrukcję
 3. List polecający
 4. Plan pracy badawczej

* Można ubiegać się o studia w języku francuskim

Termin składania dokumentów: zostanie podany w grudniu 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator wymiany w BWZ:
Monika Dąbrowska, e-mail: monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 009

Uwagi:
Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.