University of British Columbia, Vancouver, Kanada – Stypendia dla doktorantów

Adres strony internetowej: https://www.ubc.ca/
Okres pobytu: rok akademicki 2024/2025
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia semestralne na wyjazd w semestrze zimowym lub letnim 2024/25: 1 stypendium semestralne na wyjazd w semestrze zimowym (wrzesień-grudzień 2024) i 1 stypendium semestralne na wyjazd w semestrze letnim (styczeń-kwiecień 2025). Limit stypendiów dotyczy zarówno konkursu dla studentów, jak i doktorantów.
Dla kogo: doktoranci
Uprawnione jednostki UW: wszystkie w ramach dziedzin oferowanych przez uczelnię przyjmującą:
Kampus Vancouver: Faculty of Arts
Kampus Okanagan: Faculty of Arts, Faculty of Creative and Critical Studies

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Studenci mają obowiązek wykupić ubezpieczenie zdrowotne iMED.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 3. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej);
 5. Plan projektu badawczego ze wskazaniem na zgodność obszaru badań oraz istniejącą współpracę/nawiązany kontakt z UBC;
 6. Dokument akceptacyjny od opiekuna naukowego z UBC.

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (zgodnie z informacją na stronie UBC):

 1. Online application;
 2. Current official academic transcript;
 3. Test of English Proficiency;
 4. One passport-size photo;
 5. Proposed Course List 2023/2024;
 6. Additional supporting documents as needed (if required by faculties or departments at UBC).

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Uczelnia przyjmująca może wymagać przedstawienia propozycji projektu badawczego zatwierdzonego zarówno przez uczelnię macierzystą jak i przyjmującą, z uzasadnieniem w jaki sposób projekt przyczyni się do uzyskania stopnia doktora.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską nominowany student powinien przesłać do BWZ w terminie do 28.03.2023 (wyjazd w semestrze zimowym i letnim) .
 • Więcej informacji dostępnych w dokumencie UBC Information Sheet 2023/2024 oraz na stronie UBC.

 

Termin składania dokumentów do BWZ: 12.02.2024 termin przedłużony do 16.02.2024 . Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Anna Sadecka, email: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24