Université Paris II Assas, Paryż, Francja – Stypendia dla studentów

Link na stronę uczelni: www.u-paris2.fr
Dla kogo:
studenci po III roku studiów
Liczba stypendiów:
2 stypendia semestralne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania
Termin wyjazdu: rok akademicki 2019/2020
Wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. pozwolenie na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. list motywacyjny
  4. świadectwo znajomości języka francuskiego (minimum na poziomie B2)
  5. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
w języku francuskim
  1. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  2. list motywacyjny
  3. świadectwo znajomości języka francuskiego (minimum na poziomie B2)
  4. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
Termin składania dokumentów: 28-03-2019 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Jarczewska, anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę – bez stypendium.
Studenci zapisani na cały rok będą uiszczać opłaty wpisowe pobierane przez UniParis II, natomiast studenci, którzy odbędą tylko jeden semestr nie będą musieli uiszczać opłaty wpisowej.
Uwagi:
w przypadku przyjęcia, uczelnia zagraniczna może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.
Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.