Universität Saarbrücken, Niemcy – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Uniwersytet des Saarlandes w Saarbrücken/ Universität Saarbrücken

Link na stronę uczelni: www.uni-saarland.de

Dla kogo: studenci od II do IV roku

Ile stypendiów i jakie:
1 stypendium 1-semestralne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW

Termin stypendium: rok akademicki 2022/2023

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

  1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. Zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich sesji egzaminacyjnych
  4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka

w języku niemieckim/angielskim

  1. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. Transcript of Records
  4. Learning Agreement
  5. świadectwo znajomości języka niemieckiego lub angielskiego

Termin składania dokumentów: 28.02.2022

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranica
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk, e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl tel.: 22 55 20 434

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium 850,-euro

Inne (uwagi):
wysokość świadczeń może ulec zmianie.