Universität Hamburg, Niemcy – Stypendia dla doktorantów

kraj Niemcy
uniwersytet Universität Hamburg
link na stronę uczelni www.uni-hamburg.de
dla kogo doktoranci
ile stypendiów i jakie 6 stypendiów 1-miesięcznych
uprawnione dziedziny/jednostki wszystkie jednostki UW
termin stypendium rok 2018
wymagane dokumenty
w języku polskim
  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. plan badawczy pobytu
  3. uzasadnienie wyboru ośrodka
  4. list polecający od samodzielnego pracownika naukowego UW
w języku niemieckim
  1. Vorschläge/Working Programme
  2. CV
  3. plan badawczy pobytu
  4. list polecający od samodzielnego pracownika naukowego UW
  5. świadectwo znajomości języka niemieckiego (nie dot. doktorantów Instytutu Germanistyki)
  6. potwierdzenie zapewnienia opieki naukowej na UH
Termin składania dokumentów 15.01.2018
miejsce składania dokumentów BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
osoba kontaktowa w BWZ UW Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 434
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp. Stypendium w wysokości 750 euro
inne (uwagi)