Tsinghua University, Pekin, Chiny – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Tsinghua University
Adres strony internetowej:
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthuen/newthuen_cnt/admissions/admissions-4-1.html
Okres wyjazdu:
rok akademicki 2018/2019
Cel pobytu:
semestralne / roczne studia częściowe dla studentów studiów I i II stopnia
Liczba stypendiów:
4 (w tym 2 studentów z Instytutu Stosunków Międzynarodowych)
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW:
wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. List motywacyjny w języku angielskim.
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
Dokumenty wymagane przez stronę chińską:
 1. The applicants are required to apply online at  http://intlstudent.cic.tsinghua.edu.cn/app/
 2. A letter of nomination from the Exchange Program Office of the student’s home university.
 3. Printed version of completed online application form.
 4. Original transcript.
 5. A photocopy of the applicant’s passport with photo page.
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr zimowy – 26 marca
 • Semestr letni – 25 października
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
 • Semestr zimowy: wrzesień – styczeń
 • Semestr letni: luty – czerwiec
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-piątek w godz. 9.30-14.00.