Tsinghua University, Pekin, Chiny – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Tsinghua University
Adres strony internetowej:
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthuen/newthuen_cnt/admissions/admissions-4-1.html
Okres wyjazdu:
rok akademicki 2017/2018
Cel pobytu:
semestralne / roczne studia częściowe dla studentów studiów I i II stopnia
Liczba stypendiów:
4 (w tym 2 studentów z Instytutu Stosunków Międzynarodowych)
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW:
wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. List motywacyjny w języku angielskim.
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 4. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego.
Dokumenty wymagane przez stronę chińską:
 1. Certified letter of nomination provided by the home university
 2. Application Form with photo and signature which is generated automatically in Tsinghua application system
 3. Transcript of records
 4. ID page of candidate’s passport
 5. HSK certificates, if applicable.
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr zimowy – 21 marca 2017
 • Semestr letni – 20 października 2017
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
 • Semestr zimowy: wrzesień 2017 – styczeń 2018
 • Semestr letni: luty 2018 – czerwiec 2018
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-piątek w godz. 9.30-14.00.