Soongsil University, Korea – Stypendia dla studentów

Kraj: Korea
Uczelnia: Soongsil University
Adres strony internetowej:
intl.ssu.ac.kr, www.ssu.ac.kr
Okres wyjazdu:
semestr letni 2018/2019
Cel pobytu:
semestralne / roczne studia częściowe dla studentów I i II stopnia
Liczba stypendiów: 2
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW:
zgodnie z Soongsil University Program Fact Sheet
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. List motywacyjny w języku angielskim,
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 5. Dokumenty wymagane przez stronę koreańską, wg Application Process and Checklist:
  application form
  housing application
  medical certificate
  health insurance application form
  arrival information
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr letni – 07 listopada 2018
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
 • Semestr zimowy: wrzesień 2018 – grudzień 2018
 • Semestr letni: marzec 2019 – czerwiec 2019
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-piątek w godz. 9.30-14.00.