Soongsil University, Korea – Stypendia dla studentów

Kraj: Korea
Uczelnia: Soongsil University
Adres strony internetowej:
intl.ssu.ac.kr,  www.ssu.ac.kr
Okres wyjazdu:
rok akademicki 2017/2018
Cel pobytu:
semestralne / roczne studia częściowe dla studentów I i II stopnia
Liczba stypendiów: 2
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW:
zgodnie z Soongsil University Program Fact Sheet
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. List motywacyjny w języku angielskim,
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
Dokumenty wymagane przez stronę koreańską, wg Soongsil University Program Fact Sheet:
 1. Nomination form
 2. Application form
 3. Housing application form
 4. Statement of purpose
 5. Official Transcript of academic record
 6. Recent colour photo
 7. Photocopy of the passport
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr zimowy – 8 maja 2017
 • Semestr letni – 30 października 2017
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
 • Semestr zimowy: wrzesień 2017 – grudzień 2017
 • Semestr letni: marzec 2018 – czerwiec 2018
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-piątek w godz. 9.30-14.00.